[SITA] Vybraní kandidáti na členov Rady Úradu pre verejné obstarávanie by mali prispieť k jej lepšiemu fungovaniu

Prezident  ZSPS

kontakt PavolKovacikIng. Pavol KOVÁČIK, PhD., MBA., prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska 58 ročný otec piatich detí je absolventom Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline a Vysokej školy ekonómie a managementu v Prahe. V nedávnej minulosti pôsobil ako podpredseda predstavenstva a investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. a predtým bol predsedom predstavenstva spoločnosti Inžinierske stavby a.s. Košice. Viac rokov zastával aj funkciu viceprezidenta ZSPS.

Prezident ZSPS je štatutárnym orgánom zväzu a je oprávnený konať a robiť právne úkony za zväz vo všetkých záležitostiach. Prezidentovi prináleží najmä:

  • riadiť rokovania Prezídia ZSPS a zabezpečovať realizáciu prijatých uznesení
  • riadiť prácu riaditeľa a sekretariátu zväzu a štatutárne orgány spoločností alebo iných právnických osôb založených zväzom
  • zvolať rokovanie odborných komisií.

 

 

Vybraní kandidáti na členov Rady Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) by mali prispieť k skvalitneniu a zefektívneniu jej fungovania. Očakávajú to zástupcovia mimovládneho a stavebného sektora, ktorí boli členmi hodnotiacej komisie, na základe výsledkov verejného vypočutia šestnástich uchádzačov

Zároveň by sa podľa nich mali znížiť obavy z možného konfliktu záujmov a ovplyvňovania pri rozhodovaní odvolacieho orgánu ÚVO o verejných zákazkách.

Analytik Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) Ján Kovalčík ocenil veľmi kvalitný a široký výber kandidátov. Prínosom v Rade ÚVO podľa neho môžu byť nielen prví dvaja, či štyria, ale aj viacerí ďalší. Dúfa, že tí, čo sa nedostali medzi najlepších, sa pri ďalšej obnove rady o rok, dva budú opäť uchádzať. „Veríme, že sme vybrali takých kandidátov, kde aj obavy z nepriznaných konfliktov záujmov a najmä z ovplyvňovania budú menšie, alebo úplne minimalizované oproti minulosti. A že sa vytvárajú podmienky nielen na to, aby väčšina rozhodnutí rady bola odôvodnená a pochopiteľná, tak ako je to doteraz,“ uviedol Kovalčík. Mnoho rozhodnutí rady napriek viacerým výhradám bolo podľa neho v poriadku, ale nemalo by sa stávať, aby boli medzi nimi neodôvodnené rozhodnutia s podozrením na možné ovplyvňovanie.

Deväťčlenná komisia, zložená zo zástupcov vlády, samospráv, podnikateľov a mimovládnych organizácií, vybrala štyroch najlepších kandidátov s najvyšším priemerným bodovým ziskom. Vláde navrhne Petra Kuboviča, Miroslava Cáka, Jozefa Bálinta a Ivana Pudiša, z nich by mal kabinet obsadiť na päť rokov dve voľné miesta zo šiestich členov rady, menovaných kabinetom. Rada má deväť členov, momentálne v nej chýbajú traja, z toho dvaja menovaní vládou. V rade je voľné aj jedno miesto pre podpredsedu úradu, pričom predseda a dvaja podpredsedovia sú členmi rady automaticky zo zákona o verejnom obstarávaní.

Prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) Pavol Kováčik vyzdvihol transparentnosť výberového konania, ako aj činnosti komisie. Ak bude podľa neho výber uchádzačov takto pokračovať aj pri ďalších výmenách, bude to dostatočnou zárukou toho, že Rada ÚVO získa veľmi kvalifikovaných odborníkov. „Toto výberové konanie jednoznačne ukázalo, že kvalifikovaných kandidátov na Slovensku máme dosť,“ uviedol Kováčik. Komisia bola podľa neho zložená veľmi proporcionálne a veľmi kvalifikovane. „Napriek tomu a vďaka tomu sme sa pomerne zhodli v hodnotení. Keď sme hodnotenia porovnali, tak nám to vyšlo veľmi príbuzne. Bol to test správnosti,“ podotkol šéf stavebných podnikateľov. Z projektov kandidátov a z diskusie s nimi sa podľa neho pomerne veľa poučili. „Je tam veľa odpovedí na mnoho otvorených, pálčivých, nedotiahnutých otázok, ktoré môžu posunúť verejné obstarávanie na Slovensku zase ešte o niečo ďalej,“ dodal Kováčik.

Zástupca INEKO očakáva, že verejné vypočutie a výber kandidátov nielen zmenší priestor na rôzne pochybnosti, ale aj prispeje k zníženiu počtu prípadov zdĺhavého a neukončeného rozhodovania rady. „Problém je aj v tom, že dnes niekedy vzniká patová situácia a rada nie je dlho schopná rozhodnúť. Niektoré obstarávania, alebo konania sú paralyzované. Dúfame, že sa to zmení a že z tejto voľby prichádzajú ľudia s veľmi vysokou reputáciou a s dobrými predpokladmi byť pozitívnou zmenou,“ uviedol Kovalčík. Ak podľa neho rada v niektorých prípadoch nerozhodne do 45 dní, ako predpokladá zákon o verejnom obstarávaní, paralyzuje to obstarávanie a spôsobuje veľké hospodárske škody. Kovalčík považuje za veľmi dôležité, aby bola rada doplnená čím skôr, a dúfa, že aj jej súčasní členovia prejdu určitou sebareflexiou. Zdôraznil význam väčšej a aktívnejšej verejnej kontroly rozhodovania rady.

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie