[trend.sk] Éra eurofondov na cesty sa kráti. Poskladáme sa na ne sami

Prezident  ZSPS

kontakt PavolKovacikIng. Pavol KOVÁČIK, PhD., MBA., prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska 58 ročný otec piatich detí je absolventom Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline a Vysokej školy ekonómie a managementu v Prahe. V nedávnej minulosti pôsobil ako podpredseda predstavenstva a investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. a predtým bol predsedom predstavenstva spoločnosti Inžinierske stavby a.s. Košice. Viac rokov zastával aj funkciu viceprezidenta ZSPS.

Prezident ZSPS je štatutárnym orgánom zväzu a je oprávnený konať a robiť právne úkony za zväz vo všetkých záležitostiach. Prezidentovi prináleží najmä:

  • riadiť rokovania Prezídia ZSPS a zabezpečovať realizáciu prijatých uznesení
  • riadiť prácu riaditeľa a sekretariátu zväzu a štatutárne orgány spoločností alebo iných právnických osôb založených zväzom
  • zvolať rokovanie odborných komisií.

 

 

Trasu cieľovej rovinky diaľničnej výstavby môže vláda nakresliť už tento rok

Dokončeniu veľkých projektov na Slovensku v úsekoch a oblastiach, v ktorých sú dopravné problémy najviac vypuklé, naďalej bráni zdĺhavé verejné obstarávanie a problematická komunikácia so zhotoviteľmi. Času pritom naozaj nie je nazvyš. Ak sa európske peniaze z predchádzajúceho programového obdobia nepodarí vyčerpať do konca roku 2023, hrozí, že prepadnú a stámiliónové náklady ostanú na pleciach štátu.

Ďalšie financovanie s podporou fondov Európskej komisie bude v súlade so Zelenou dohodou smerovať skôr na podporu alternatívnych či menej špinavých spôsobov dopravy, než je cestná. Prednosť má elektrifikácia železníc pred diaľničným tunelom. Samotný cieľ dostavať v horizonte nasledujúcej dekády základnú cestnú sieť tým neutrpí, avšak spôsob, ako naň nájsť peniaze, budeme musieť hľadať v oveľa väčšej miere sami.

Stavebný sektor okrem chronických ťažkostí tento rok zasiahla koronakríza. Zavreté hranice skomplikovali dovoz materiálov či pohyb pracovnej sily a menšie dodávateľské firmy môže vzniknutá kríza položiť. To všetko sa podpisuje pod rastúcu skepsu v segmente a zahmlieva vyhliadky do budúcna.

Čierna diera pri Žiline

Zrejme najväčšou výzvou na mape diaľničnej výstavby je rozostavaný úsek D1 z Lietavskej Lúčky po Dubnú Skalu, ktorého súčasťou je tunel Višňové dlhý 13,5 kilometra. Najdlhší diaľničný tunel na Slovensku je vyrazený s čiastočne dokončeným druhým ostením. Kritická stavba však už viac ako rok prakticky stojí po tom, ako sa na jar 2019 bývalé vedenie Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) rozviazaním zmluvy rozlúčilo s pôvodným zhotoviteľom, konzorciom talianskej firmy Salini Impregilo a so slovenskou firmou Dúha podnikateľa Miroslava Remetu...

Vyjadrenie Prezidenta Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska, Ing. Pavla Kováčika, PhD., MBA., nájdete v originále článku:

https://www.trend.sk/trend-archiv/era-eurofondov-cesty-krati-poskladame-ne-sami

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie