[aktuality.sk] Nové domy pri výstavbe zohľadňujú záplavové mapy na aspoň 100-ročnú vodu

Prezident  ZSPS

kontakt PavolKovacikIng. Pavol KOVÁČIK, PhD., MBA., prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska 58 ročný otec piatich detí je absolventom Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline a Vysokej školy ekonómie a managementu v Prahe. V nedávnej minulosti pôsobil ako podpredseda predstavenstva a investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. a predtým bol predsedom predstavenstva spoločnosti Inžinierske stavby a.s. Košice. Viac rokov zastával aj funkciu viceprezidenta ZSPS.

Prezident ZSPS je štatutárnym orgánom zväzu a je oprávnený konať a robiť právne úkony za zväz vo všetkých záležitostiach. Prezidentovi prináleží najmä:

  • riadiť rokovania Prezídia ZSPS a zabezpečovať realizáciu prijatých uznesení
  • riadiť prácu riaditeľa a sekretariátu zväzu a štatutárne orgány spoločností alebo iných právnických osôb založených zväzom
  • zvolať rokovanie odborných komisií.

 

 

Dnes stavané budovy v projektovom riešení musia zohľadňovať záplavové mapy na minimálne 100-ročnú vodu.

Ochrana budov pred záplavami sa rieši predovšetkým v projektovej fáze výstavby. V prvom rade sa o ochrane zmieňuje v návrhu umiestnenia budovy a následne v projektovom riešení. Pre TASR to uviedol prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) Pavol Kováčik. Dnes stavané budovy v projektovom riešení musia zohľadňovať záplavové mapy na minimálne 100-ročnú vodu.

"Platí zásada prevencie, teda v záplavovom území stavbu neumiestňovať. Pokiaľ je to nevyhnutné, z konštrukčných materiálov sa v konštrukciách pod hladinou predpokladanej záplavy používajú materiály odolné voči pôsobeniu vody, čo je predovšetkým betón, vodeodolné plasty a podobne," vysvetlil Kováčik.

Ako podotkol na margo dodatočného zodolňovania starších budov proti záplavovej vode - je to veľmi problematické a nákladné. Najlepším možným riešením podľa neho je v tomto prípade vybudovanie ochranných protipovodňových múrov alebo valov okolo budovy. "Pokiaľ to nie je možné, tak zostáva upraviť priestory s možnosťou zaplavenia použitím materiálov odolných voči vode a nečistotám a používať tieto priestory spôsobom, keď prípadná povodeň nespôsobí veľké škody," uzavrel Kováčik.

Minulotýždňové škody

Silný minulotýždňový dážď potrápil viaceré regióny Slovenska. Napríklad klienti poisťovne Generali hlásili početné škody na súkromnom majetku, pričom najčastejšie išlo práve o zaplavené pivnice, pivničné priestory, garáže a dielne, ale aj o zatečené steny či murivá. Minulý týždeň poisťovňa dostala 115 hlásení o poistných udalostiach a škody vyčíslila na takmer 200.000 eur. Informovala o tom hovorkyňa poisťovne Katarína Kukurová.

Poisťovňa Allianz - Slovenská poisťovňa prijala za posledné dva týždne 1014 nahlásení škôd spôsobených dažďom, záplavou a povodňou, ktorých náklady dosiahli takmer 650.000 eur. Aj táto poisťovňa skonštatovala, že najčastejšími škodami boli zaplavené suterény, garáže a pivnice, oduté omietky a podlahy. Uviedla to Helena Kanderková z oddelenia komunikácie poisťovne.

Zvýšené množstvo poistných udalostí v súvislosti so silnými dažďami ohlásila aj poisťovňa Uniqa. Dostala 300 hlásení o škodách, ktoré predbežne vyčíslila na 200.000 eur. Okrem zatopených pivníc a garáží klienti poisťovne najčastejšie hlásili zatopenie domov a bytov, bahno v dome, zatečené steny, narušenú statiku, poruchy elektroinštalácie či zničený nábytok a spotrebiče. Informovala o tom hovorkyňa poisťovne Beáta Lipšicová.

Prevzaté z https://www.aktuality.sk/clanok/832164/nove-domy-pri-vystavbe-zohladnuju-zaplavove-mapy-na-aspon-100-rocnu-vodu/

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie