[finweb] Obchvat Košíc sa pre námietky opäť odkladá

Prezident  ZSPS

kontakt PavolKovacikIng. Pavol KOVÁČIK, PhD., MBA., prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska 58 ročný otec piatich detí je absolventom Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline a Vysokej školy ekonómie a managementu v Prahe. V nedávnej minulosti pôsobil ako podpredseda predstavenstva a investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. a predtým bol predsedom predstavenstva spoločnosti Inžinierske stavby a.s. Košice. Viac rokov zastával aj funkciu viceprezidenta ZSPS.

Prezident ZSPS je štatutárnym orgánom zväzu a je oprávnený konať a robiť právne úkony za zväz vo všetkých záležitostiach. Prezidentovi prináleží najmä:

  • riadiť rokovania Prezídia ZSPS a zabezpečovať realizáciu prijatých uznesení
  • riadiť prácu riaditeľa a sekretariátu zväzu a štatutárne orgány spoločností alebo iných právnických osôb založených zväzom
  • zvolať rokovanie odborných komisií.

 

 

Výstavba prepojenia diaľnice D1 a cesty R4 sa začne najskôr začiatkom budúceho roka.

Severojužný ťah cez Košice zaťaží denne aj 50-tisíc vozidiel. Časť náporu by mal odkloniť východný obchvat mesta, ktorý je však zatiaľ nekompletný. Vlani v decembri sa po dvoch rokoch bez nových diaľnic otvorila jeho severná časť D1 Budimír – Bidovce. Kľúčovou pre napojenie diaľnice na rýchlostnú cestu pokračujúcu do Maďarska však má byť 14 kilometrov dlhé prepojenie cez R2.

To sa mala začať stavať tento rok, no podľa aktuálneho stavu sa tak pravdepodobne nestane. Súťaž totiž komplikujú ďalšie námietky, ktoré mali byť podané v minulom mesiaci. Úrad pre verejné obstarávanie zatiaľ vo veci neko

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie