Vnútorné predpisy

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

Vyššie

Vnútorné predpisy

Interný predpis ZSPS o vzniku a činnosti odborných komisií a sekcií
Interný predpis ZSPS o výške a spôsobe úhrady členských príspevkov
Interný predpis ZSPS o podmienkach čestného, kolektívneho a hosťujúceho členstva
Interný predpis ZSPS o menovaní zástupcov ZSPS a ich činnosti v externých inštitúciách
Interný predpis ZSPS o úlohách a činnosti Zmierovacieho súdu
Interný predpis ZSPS o vzniku a zániku zmluvneho vztahu Zväzu s Prezidentom a o jeho odmenovani
Interný predpis ZSPS Volebný poriadok krajských nominačných konferencií
Interný predpis ZSPS Volebný poriadok volebného valného zhromaždenia
 
 
Powered by Phoca Download

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie