Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
Mediálne spolupráce

Sita logo cierne 1

SITA Slovenská tlačová agentúra 

SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. pôsobí na slovenskom mediálnom trhu už viac ako 25 rokov. Vďaka desiatkam skúsených redaktorov a marketérov produkuje kvalitné informácie, ktoré v spolupráci s partnerskými médiami majú dosah na viac ako polovicu slovenskej populácie. Okrem klasického spravodajského zamerania sa orientuje na spoločenské témy, kultúru, lifestyle, zdravie.

Vďaka odborným portálom komunikuje témy pre odborníkov z oblasti ekonomiky, energetiky, priemyslu, stavebníctva, technológii. Pre svojich klientov poskytuje komplexné marketingové riešenia, od tvorby a masívnej distribúcie natívnych a PR správ, videoobsahu, podcastov  po monitoring médií, sektorové prehľady a tvorbu analýz.

www.sita.sk


 

Eurostav logo

Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka 

Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka je jednou z dcérskych spoločností medzinárodného holdingu Forum Media Group. Vydavateľstvo sa venuje vydávaniu odborných časopisov pre oblasť stavebníctva a architektúry, ktoré majú dlhodobú tradíciu na slovenskom trhu a tiež organizovaniu odborných konferencií v tomto segmente.

Časopis Eurostav je odborným časopisom pre oblasť stavebníctva a architektúry, ktorý vychádza na slovenskom mediálnom trhu periodík už od roku 1994. Zámerom je ponúkať zaujímavé témy a inovatívne riešenia, novinky zo stavebného trhu ale aj prezentácie aktuálnych realizácií kvalitnej architektúry na Slovensku aj v zahraničí. Svojou odbornosťou a grafickou čistotou si mesačník  za roky vydávania upevnil popredné miesto medzi časopismi odborného zamerania. Odbornou verejnosťou je považovaný za mienkotvorné médium v tejto oblasti.

Časopis ARCH je kritickým časopisom o slovenskej architektúre. Reflektuje aktuálne dianie na slovenskej architektonickej a dizajnérskej scéne. Jeho zámerom je systematicky mapovať najnovšie realizované architektonické diela na Slovensku, odborne ich recenzovať nezávislými odborníkmi a odprezentovať aj ich vizuálnu podobu. V neposlednom rade sleduje aj aktuálne dianie v oblasti dizajnu. Časopis ARCH osl(a)ovuje architektov, umenovedcov, kritikov architektúry a umenia, širšiu kultúrnu verejnosť, pedagógov a študentov architektúry a dizajnu.

www.forum-media.sk; www.eurostav.skwww.arch.sk


 

Magazin lg black 2024

Magazín MOBILITA / STROJE / TECHNOLÓGIE / EKOLÓGIA

Magazín poskytujeme priestor na prezentáciu projektov cestného staviteľstva, výstavby infraštruktúry, novým trendom v stavebníctve, v doprave a energetike. Predstavuje vývoj technológií, strojov a materiálov vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby ktoré vyzdvihuje v štyroch doménach a zdôrazňujeme ich v titule magazínu MOBILITA / STROJE / TECHNOLÓGIE / EKOLÓGIA. 

www.ekomagazin.sk

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline