Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
Dozorná rada ZSPS

Dozorná rada  ZSPS

Dozorná rada je orgánom zväzu, ktorému prináleží dohliadať na jeho činnosť. 5 členov rady volí zo svojho stredu predsedu. Dozorná rada, ako i jej jednotliví členovia, majú právo nahliadnuť do všetkých dokladov, najmä do účtovnej evidencie a vyžadovať si informácie od členov Prezídia, iných funkcionárov a zamestnancov Zväzu. Dozorná rada je povinná preskúmať účty a vyjadriť sa k správe o výsledkoch hospodárenia za uplynulý rok. Prináleží jej tiež právo navrhovať prezídiu, alebo Valnému zhromaždeniu opatrenia, ktoré považuje za nutné.

Členovia Dozornej rady ZSPS
vo volebnom období 2020-2024

zakopcan silhouette2 kontakty duris
Martin Zákopčan
predseda DR ZSPS
Ing. Miroslav Kubica Ing. Adrián Ďuriš, PhD. 
konateľ Ekonomický riaditeľ manažér pre inovácie a vzdelávanie v stavebníctve 
XENEX, s.r.o. HOCHTIEF SK s.r.o. VÚSI, spol. s r.o.
     
kontakty donic  kontakty ZsoltLukac01  
Ing. Ján Donič Ing. Zsolt Lukáč, PhD., EMBA   
Riaditeľ, spoločník a konateľ spoločník   
BOZPO, s.r.o.  ZEUS PB s.r.o.  

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline