Odborné komisie ZSPS

1. Verejné obstarávanie stavebných prác a podnikateľské prostredie:

Personálne zloženie
JUDr. Radoslav Šály – gestor komisie poradca prezidenta
JUDr. Simona Skirkaničová KAMI PROFIT s.r.o.
Martina Galádová KAMI PROFIT s.r.o.
Mgr. Adriana Hurtoňová Siemens Mobility, s.r.o.
Ing. Viliam Paľo Chemkostav, a.s.
Ing. Stanislav Moravec XENEX, s.r.o.
Ing. Martin Vokel Keraming a.s.
Mgr. Andrej Miklaš  Keraming a.s.
Ing. Mojmír Štefanec VÁHOSTAV – SK, a.s.
Mgr. Martin Tedla HORNEX, a.s.
JUDr. Vladimír Šály EUROVIA SK, a.s.
Ing. Peter Polák ESP Consult, s.r.o.
Ing. Peter Szabó ESP Consult, s.r.o.
Ing. Marek Kozlay COLAS Slovakia, a.s.
Ing. Miroslav Novosedlík Novosedlík, spol. s r.o.
Marek Nepela StrechoStav, s.r.o.
Konrád Vislay STAVINTEL s.r.o.
Tomáš Gančár STAVINTEL s.r.o.
doc. Ing. Peter Mésároš, PhD. Stavebná fakulta TUKE
Mgr. Kristína Mištinová Bátorová DPP Žilina, s.r.o.
PhDr. Miriam Pagerková HÍLEK a spol., a.s.
Mgr. Juraj Hedera Mgr. Juraj Hedera s.r.o.

 

2. Podmienky zhotovovania stavieb:

Personálne zloženie
 Ing. Zuzana Halásová - gestor komisie EUROVIA SK, a.s.
Ing. Marián Pavlík STRABAG s.r.o
Ing. Samuel Koniar KAMI PROFIT s.r.o.
Ing. Michal Šandrik Chemkostav, a.s.
Ing. Igor Jadlovský SAND SK, s.r.o
Marek Nepela StrechoStav, s.r.o.
Ing. Tomáš Heč COLAS Slovakia, a.s.
prof. Ing. Maria Kozlovská, PhD. Stavebná fakulta TUKE
Ing. Martin Šimkovich CENEKON, a.s.
Ing. Miloš Kedrovič VODOTIKA – MG, spol. s r.o.
Mgr. Miroslav Chovanec DPP Žilina, s.r.o.

 

3. Vzdelávanie a výchova v stavebníctve:

Personálne zloženie
RNDr. Katarína Krajníková, PhD. – gestor komisie Stavebná fakulta TUKE
Ing. Matrin Kužma EUROVIA SK, a.s.
Ing. Tomáš Madi KAMI PROFIT s.r.o.
Ing. Richard Miške, PhD. CENEKON, a.s.
Ing. Eva Chudícová VÁHOSTAV – SK, a. s.
Helena Péková STRABAG s.r.o.
Mgr. Kristína Mištinová Bátorová DPP Žilina, s.r.o.

 

4. Kolektívne vyjednávanie a sociálny dialóg:

Personálne zloženie
PhDr. Miriam Pagerková – gestor komisie HÍLEK a spol., a.s.
Ing. Patrik Sabov Chemkostav, a.s.
Helena Péková STRABAG s.r.o.
Ing. Matrin Kužma EUROVIA SK, a.s.
Ing. Alena Čorbová KAMI PROFIT s.r.o.

 

5. Inovácie, digitalizácia stavebníctva a adaptácia na zmenu klímy v sídelnom prostredí:

Personálne zloženie
Ing. Vladimír Jurík - gestor komisie Študio-21 plus, s.r.o.
Ing. Peter Bažík, PhD. STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o.
Michal Jenčík RAMIRENT spol. s r.o.
Marek Nepela StrechoStav, s.r.o.
Ing. Ján Majerský, PhD. Proma s.r.o.
Ing. Dávid Sándor Proma s.r.o.
prof. Dr. Ing. Martin Decký Stavebná fakulta UNIZA
doc. Ing. Martin Pitoňák, PhD. Stavebná fakulta UNIZA
doc. Ing. Peter Mésároš, PhD. Stavebná fakulta TUKE
doc. Ing. Martina Zeleňáková, PhD. Stavebná fakulta TUKE

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie