Valné zhromaždenie ZSPS

Valné zhromaždenie  ZSPS

Valné zhromaždenie členov zväzu je najvyšším orgánom zväzu. Valné zhromaždenie si môže vyhradiť rozhodovanie vecí, ktoré inak patria do pôsobnosti iných orgánov zväzu. Plní vo vzťahu k ostatným orgánom zväzu ako aj jednotlivým členom zväzu funkciu kontrolnú, analytickú a volebnú. Zasadá jedenkrát ročne.

Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí najmä voľba prezidenta, volených členov prezídia a dozornej rady. 

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie