Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
Prezídium ZSPS

Prezídium  ZSPS

Prezídium je kolektívnym riadiacim a rozhodovacím orgánom. 8 členov volí Valné zhromaždenie ZSPS. Ostatní členovia sú kooptovaní na základe ustanovení Stanov zväzu. Členmi prezídia môžu byť fyzické alebo právnické osoby. Právnické osoby sú v prezídiu zastúpené štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby.

Prezídium má najmä tieto práva:

  • rozhodovať o základných otázkach realizácie programu zväzu
  • schvaľovať návrh rozpočtu Zväzu na nasledujúci rok,
  • schvaľovať program zasadania Valného zhromaždenia a predkladať návrh výročnej správy zväzu za predchádzajúci rok a návrh kandidátky na voľbu prezídia a dozornej rady,
  • schvaľovať vstup nových členov do zväzu podľa ustanovení týchto stanov a rozhodovať o členstve a vystúpení zväzu v iných združeniach a asociáciách SR doma i v zahraničí.

Členovia Prezídia ZSPS
vo volebnom období 2020 - 2024

kontakt PavolKovacik2

Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA
prezident ZSPS

spoločník
MURUS s.r.o.

kontakty OtoHornacek

Ing. Oto Hornáček
1. viceprezident ZSPS

predseda dozornej rady
HORNEX, a.s.

kontakty JanMajersky

Ing. Ján Majerský, PhD.
viceprezident ZSPS

generálny riaditeľ
Proma, s.r.o.

kontakt SinalyRobert

Ing. Róbert Šinály
viceprezident ZSPS

podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ
EUROVIA SK, a.s

kontakty LadislavNemeth

Ing. Ladislav Németh

predseda predstavenstva
BALA a.s.

vojtisek

Juraj Vojtíšek

 
COLAS Slovakia, a.s.

kontakty viliam pitak

Ing. Viliam Piták

vedúci organizačnej zložky
HBH Projekt spol s r.o.

Macuga2

Ing. Tibor Mačuga

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Chemkostav, a.s.

kontakt DusanJasecko

Ing. Dušan Jasečko

predseda predstavenstva
Keraming a.s.

kontakty richard muller

Ing. Richard Müller

vedúci organizačnej zložky
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava

kontakt Miroslav Novosedlik

Ing. Miroslav Novosedlík

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Novosedlík, spol. s r.o.

silhouette2

Ing. RNDr. Pavel Mikuláš

predseda predstavenstva
PIO KERAMOPROJEKT a.s.

kontakty mesaros

prof. Ing. Peter Mésároš, PhD.

rektor
Technická univerzita v Košiciach

silhouette2

Ing. Martin Volčko

konateľ
STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.

kontakty Branislav Lukac

Ing. Branislav Lukáč

konateľ
STRABAG s.r.o.

pucek2

Ing. Richard Púček

Riaditeľ divízie Slovensko
VÁHOSTAV - SK, a.s.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline