Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
ZSPS: Zväz stavebných podnikateľov Slovenska zvolil nové orgány a potvrdil vo svojej funkcii prezidenta na ďalšie štvorročné obdobie

Bratislava 25. novembra 2020 (TASR) – Dňa 25. 11. 2020 sa uskutočnilo 35. Valné zhromaždenie Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska, ktoré si na ďalšie štvorročné obdobie zvolilo nových zástupcov Prezídia a Dozornej rady. Po ukončení Valného zhromaždenia sa uskutočnilo 1. rokovanie novozvoleného Prezídia zväzu, ktorého bodom programu bola voľba prezidenta zväzu.

Novozvolené Prezídium zväzu potvrdilo vo svojej funkcii Ing. Pavla Kováčika, PhD,. MBA na ďalšie štvorročné obdobie. Zároveň bol menovaný 1. viceprezidentom Ing. Oto Hornáček a viceprezidenti Ing. Róbert Šinály a Ing. Ján Majerský, PhD. Za poradcov prezidenta boli opätovne menovaní Ing. Vladimír Jurík a Ing. Aleksander Bronisław Gajewski.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline