[ZRUŠENÉ] 22. Majstrovstvá Slovenska strechárskych remesiel žiakov odborných škôl s medzinárodnou účasťou

Sprievodné podujatie 41. medzinárodného stavebného veľtrhu CONECO 2020 - 22. Majstrovstvá Slovenska strechárskych remesiel žiakov odborných škôl s medzinárodnou účasťou sú z dôvodu preventívnych opatrení proti šíreniu koronavírusu 2019-nCoV v SR - ZRUŠENÉ

Cech strechárov Slovenska v úzkej spolupráci s partnerskými členmi cechu,  počas stavebného veľtrhu CONECO 2020 v dňoch 25. a 26. marca 2020 v hale A1, zorganizuje súťaž žiakov odborných škôl. Veľtrh v Bratislave zostáva zatiaľ  posledným podujatím, kde sa môže  prezentovať naše odborné  školstvo a strechárske remeslá v rámci Slovenska.

Záštitu nad súťažou prevzalo Ministerstvo dopravy a výstavby SR a po prvý krát aj Zväz stavebných podnikateľov Slovenska.

Tento rok bude súťažiť 8 dvojčlenných družstiev, čo je pre stavebníctvo mimoriadne potešujúce, nakoľko každý rok sa počet družstiev zvyšuje.

Súťaž je jedna z foriem, ktorou sa snažíme podporiť odborné školstvo v rozvíjajúcom sa stavebnom ruchu na Slovensku a  zviditeľniť zaujímavé strechárske remeslá, vzhľadom na nedostatok odborných pracovných síl na našom trhu práce.

Súťaž sa stretla so záujmom širokej odbornej verejnosti, médií a návštevníkov výstavy.

 

MS strechari

 

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie