Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[ZRUŠENÉ] 22. Majstrovstvá Slovenska strechárskych remesiel žiakov odborných škôl s medzinárodnou účasťou

Sprievodné podujatie 41. medzinárodného stavebného veľtrhu CONECO 2020 - 22. Majstrovstvá Slovenska strechárskych remesiel žiakov odborných škôl s medzinárodnou účasťou sú z dôvodu preventívnych opatrení proti šíreniu koronavírusu 2019-nCoV v SR - ZRUŠENÉ

Cech strechárov Slovenska v úzkej spolupráci s partnerskými členmi cechu,  počas stavebného veľtrhu CONECO 2020 v dňoch 25. a 26. marca 2020 v hale A1, zorganizuje súťaž žiakov odborných škôl. Veľtrh v Bratislave zostáva zatiaľ  posledným podujatím, kde sa môže  prezentovať naše odborné  školstvo a strechárske remeslá v rámci Slovenska.

Záštitu nad súťažou prevzalo Ministerstvo dopravy a výstavby SR a po prvý krát aj Zväz stavebných podnikateľov Slovenska.

Tento rok bude súťažiť 8 dvojčlenných družstiev, čo je pre stavebníctvo mimoriadne potešujúce, nakoľko každý rok sa počet družstiev zvyšuje.

Súťaž je jedna z foriem, ktorou sa snažíme podporiť odborné školstvo v rozvíjajúcom sa stavebnom ruchu na Slovensku a  zviditeľniť zaujímavé strechárske remeslá, vzhľadom na nedostatok odborných pracovných síl na našom trhu práce.

Súťaž sa stretla so záujmom širokej odbornej verejnosti, médií a návštevníkov výstavy.

 

MS strechari

 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline