Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[PRESUNUTÉ NA INÝ TERMÍN] Staviame budúcnosť EMI 2020

organizatori

Medzinárodná súťaž praktických zručností a odborných vedomostí kombinovaných družstiev žiakov učebných odborov

ELEKTROMECHANIK – MURÁR - INŠTALATÉR

 

STAVIAME BUDÚCNOSŤ EMI 2020

 

V nadväznosti na preventívne a reštriktívne opatrenia  proti šíreniu koronavírusu 2019-nCoV v SR sa 41. medzinárodný veľtrh CONECO - RACIOENERGIA spolu s jeho sprievodnými podujatiami, vrátane súťaže Staviame budúcnosť EMI 2020, PRESÚVA NA NÁHRADNÝ TERMÍN. O novom termíne konania súťaže Vás budeme včas informovať.

 

P O Z V Á N K A

 

25. a 26. marec 2020

Incheba Bratislava, hala A1


 

Organizátor:  

Zväz stavebných podnikateľov SlovenskaStredná odborná škola technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, Bratislava, Incheba a.s., Bratislava

Odborní garanti a partneri: 

AlcaPLAST, s.r.o. Břeclav, Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., divízia RIGIPS, Sanitas spol. s r.o., Myjava, K-system, spol. s r.o., Žiar nad Hronom, ELEKTROMONTÁŽNY ZÁVOD Bratislava a.s., KJG a.s., Čachtice, SVETTEPLA s.r.o., VÁHOSTAV-SK, a. s.      

Miesto:

Incheba Expo Bratislava, hala A1

Program:                 

25.03.2020

   09.00 - 10.00        Zadanie – technické informácie. Praktická časť súťaže

   09.30 - 10.00      Slávnostné  otvorenie súťaže

   10.00 - 13.00        Praktická časť súťaže

   14.00 - 17.00        Praktická časť súťaže 

26.03.2020

   09.00 - 12.30        Praktická časť súťaže

   12.30 - 13.30        Kontrola kvality vykonaných prác, funkčné skúšky, Zasadnutie hodnotiacej komisie                           

   13.30 - 14.00      Slávnostné vyhodnotenie súťaže

Vlna priemyselnej revolúcie 4.0 v stavebníctve výrazným spôsobom zvyšuje požiadavky na kvalifikáciu, zručnosti a moderné technológie a preto považujeme kvalitnú prípravu mladých študentov na svoje budúce povolanie za kľúčovú. Stavebníctvo v našich pomeroch na Slovensku beží na plné obrátky a firmy každým rokom zvádzajú čoraz väčší boj o kvalifikovaných odborníkov stavebného zamerania.

Až dve tretiny riaditeľov stavebných spoločností na Slovenku vyjadrili obavy z nedostatku kvalifikovaných zamestnancov a viac ako tretina  firiem sa sťažuje na nedostatok absolventov technických profesií. Aj toto boli dôvody, prečo sa Zväz stavebných podnikateľov Slovenska spojil so SOŠ technológií a remesiel pri šírení osvety stavebného remesla. V spoločnej organizácií spolu s Inchebou a.s. pokračujeme už 2. rokom a 7mi ročník medzinárodnej súťaže praktických zručností a odborných vedomostí kombinovaných družstiev žiakov učebných odborov elektromechanik – murár – inštalatér s názvom Staviame budúcnosť EMI 2020 bude mať opäť jedinečné zadanie, ktoré ukáže návštevníkom veľtrhu zaujímavosť stavbárskeho remesla a tiež jeho prepojenosť s novými technológiami.

Po kladných ohlasoch organizátorov, súťažiacich a návštevníkov bude aj tento rok súťaž prebiehať ako súčasť odborného programu medzinárodného stavebného veľtrhu CONECO podľa programu.

Súťaž sa začne spoločným slávnostným otvorením všetkých prebiehajúcich súťaží žiakov stredných škôl za účasti pozvaných hostí. Praktické časti súťaže budú prebiehať po dva súťažné dni za prítomnosti verejnosti a vyvrcholia vyhlásením výsledkov súťaže odbornej komisie.

Myšlienkou tejto súťaže je poukázať na nevyhnutnosť kooperácie a prepojenia troch učebných odborov elektromechanik – murár – inštalatér, ktoré sú v dnešnej dobe na trhu práce nesmierne žiadané a potrebné. Súťaže sa zúčastní 6 trojčlenných družstiev žiakov stredných odborných škôl zo Slovenska a Česka. Počas priebehu podujatia bude príležitosť konzultácií s vybranými zamestnávateľmi a zástupcami SOŠ technológií a remesiel v Bratislave.

Príďte svojou účasťou podporiť mladú generáciu stavebných remeselníkov, ktorí sa na svojich odborných školách svedomito pripravujú na výkon svojho povolania a presvedčíte sa, že vzdelávanie a práca v stavebníctve sú nabité najnovšími technologickými novinkami 21. storočia.

Mediálny partneri: 

sdsd

Partneri: 

partneri emi 2

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline