Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[PRESUNUTÉ NA INÝ TERMÍN] 19. Majstrovstvá Slovenska maliarskych remesiel žiakov odborných škôl

V nadväznosti na preventívne a reštriktívne opatrenia  proti šíreniu koronavírusu 2019-nCoV v SR sa 41. medzinárodný veľtrh CONECO - RACIOENERGIA spolu s jeho sprievodnými podujatiami, vrátane Majstrovstiev Slovenska maliarskych remesiel žiakov odborných škôl, PRESÚVA NA NÁHRADNÝ TERMÍN. O prípadnom novom termíne konania majstrovstiev Vás budeme včas informovať.

Sprievodné podujatie 41. medzinárodného stavebného veľtrhu CONECO 2020

V tomto roku sa koná v poradí už 19 ročník Majstrovstiev Slovenska maliarskych remesiel žiakov, na ktorej Vám žiaci stredných odborných škôl ukážu aké cenné zručnosti kreativity nadobudli počas praktickej výučby.

Maliarske remeslo ponúka nespočetné množstvo vlastnej fantázie, preto každý ročník súťaže je jedinečný a môžeme sa tešiť na ukážkové prevedenia ich vlastnej tvorby. Súťaž pozostáva z troch častí – povinnej tvorby, kde sa hodnotí presnosť a optika danej predlohy, časovky - na danú predlohu majú súťažiaci max.2 hodiny a vlastnej tvorby, tzn. motív, ktorí si súťažiaci sami vyberú. Presnosť, optika, čistota a vlastná fantázia  to sú atribúty našich najúspešnejších súťažiacich.

Príďte aj Vy podporiť zručných a nápaditých maliarov, ktorí aj tento rok vytvoria profesionálne diela. Počas súťaže Vás súťažiaci presvedčia, že práca maliara je o vysokej nápaditosti a kreativite, pre ktorú využívajú nové materiály a technológie.

partneri

 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline