Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
42. riadne zasadnutie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2016 - 2020 zo dňa 28. 10. 2020

PROGRAM

42. rokovanie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2016 - 2020, ktoré sa uskutoční dňa

28. (streda) októbra 2020 o 13:00 hod. kombinovaným spôsobom.

 

PROGRAM ROKOVANIA

I.  Aktuálne témy slovenského stavebníctva

I/1. Aktivity prezidenta ZSPS

I/2. Informácia o stave prípravy nového zákona o územnom plánovaní a nového zákona o výstavbe – ústna informácia Ing. Pavla Kováčika, PhD., MBA

I/3. Online rokovanie Volebného zhromaždenia RÚZ

I/4. Online rokovanie generálnych sekretárov členov FIEC

I/5. Stretnutie projektového tímu v projekte CraftEdu

I/6. Rozporové rokovanie k návrhu novely zákona č. č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní

II. Vnútrozväzové témy

II/1. Kontrola plnenia uznesení Prezídia ZSPS

II/2. Stav plnenia rozpočtu k 30. 9. 2020

II/3. Informácia o členskej základni 19. 10. 2020

II/4. Stanovenie termínu a spôsobu rokovania 35. Valného zhromaždenia ZSPS

III. Rôzne

III/1. Doplnenie návrhu na zmenu Stanov ZSPS

 

 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline