Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[zoznam.sk] Inžinierske stavebníctvo nie je na recesiu pripravené

Slovenský priemysel bol v predkrízovom období pred vypuknutím pandémie nového koronavírusu v dobrej ekonomickej kondícii, čo však neplatí pre inžinierske stavebníctvo. Pre TASR to uviedol prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) Pavol Kováčik. Tento segment podľa neho nie je na recesiu pripravený a ku krízovým scenárom vedúcim aj k znižovaniu kapacít pristúpili spoločnosti v sektore inžinierskeho stavebníctva ešte pred príchodom pandémie.

„Napriek hospodárskemu rastu nastala v roku 2018 stagnácia a v roku 2019 dokonca medziročný pokles stavebníctva o tri percentá, z toho pri inžinierskom stavebníctve o viac ako 20 %,“ uviedol Kováčik. Dodal, že takýto prepad pri ostrom konkurenčnom boji na stavebnom trhu a aj nízkych maržiach v stavebníctve spôsobil, že väčšina stavebných spoločností v segmente inžinierskych stavieb sa ocitla v červených číslach.
„To sa odrazilo v medziročnom zaostávaní stavebníctva na Slovensku v porovnaní s inými európskymi krajinami. Je alarmujúce, že niekoľkoročný ekonomický rast vláda nepretavila aj do výstavby verejných, predovšetkým infraštrukturálnych investícií,“ dodal Kováčik.
Ako vyplýva zo štatistík Eurostatu, kým výkon stavebníctva z roka 2018 na rok 2019 v susednej Českej republike vzrástol o 2,3 %, v Poľsku o 3,8 %, Maďarsku o 22 %, tak Slovensko čelilo medziročnému poklesu o 3,8 %.
Ako poukazujú odborníci, Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR zanechalo novej vláde prázdny zásobník reálne pripravených projektov do výstavby. „Realitou je, že väčšina MDV proklamovaných úsekov diaľnic či ciest nie je doprojektovaná, chýbajú vyrovnané pozemky, stavebné povolenia či EIA (posudzovanie vplyvov na životné prostredie, pozn. TASR). A to napriek tomu, že napríklad Národná diaľničná spoločnosť vynaložila na projektované práce mnohých úsekov značné prostriedky,“ vysvetlil Kováčik.
Ako dodal, vyplýva z toho fakt, že možnosť vyhlásenia verejných súťaží na ďalšie úseky diaľnic je v nedohľadne. Pričom stimulovanie domáceho stavebného sektora by pomohlo prekonať krízu spôsobenú pandémiou nového koronavírusu.

Prevzaté z https://openiazoch.zoznam.sk/cl/202946/Inzinierske-stavebnictvo-nie-je-na-recesiu-pripravene

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline