[etrend.sk] Stavbári stále pracujú, predstava recesie im však naháňa strach

Začiatok stavebnej sezóny sa napriek koronavírusovej kríze zatiaľ výrazne neposúva. Stavebné firmy analyzujú situáciu na svojich pracoviskách a snažia sa procesy nastaviť tak, aby riziko nákazy medzi pracovníkmi minimalizovali.

 V ich prospech hrá samotný charakter stavebnej činnosti, ktorá prebieha prevažne v exteriéri. Staveniská dôležitých dopravných projektov na Slovensku nateraz ostávajú otvorené a práce napredujú. Najväčšou výzvou pre firmy je dnes logistika materiálu.

Zavreté hranice však skomplikovali spoluprácu so subdodávateľmi firmám, ktoré zamestnávajú tímy pracovníkov zo zahraničia. Stavbári preto volajú po zohľadnení svojich špecifík a udelení výnimiek tam, kde zavedenie prísnych opatrení nie je nevyhnutné. Aj keď vírus zatiaľ staveniská neuspal, firmy varujú, že v dlhodobom horizonte sa kríza premietne do poklesu dopytu zo strany súkromného sektora. Rastú preto očakávania, že verejný sektor svoje projekty výrazne škrtať nebude.

Práca vonku je výhodou

Stavebný sektor patrí z hľadiska zamestnávania na Slovensku k významným odvetviam, po priemysle a obchode je tretí najpočetnejší a živí sa ním takmer desatina produktívneho obyvateľstva. Na rozdiel od priemyslu a obchodu však naň majú prijaté preventívne opatrenia miernejší priamy dosah.

„Stavebné činnosti ako zemné práce, práce v rámci dopravnej infraštruktúry, v areáloch škôl, zatepľovanie budov a podobne, sa realizujú vo vonkajšom prostredí. Pri dodržaní bezpečnostných požiadaviek je riziko nákazy koronavírusom veľmi nízke,“ hovorí prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Pavol Kováčik.

Celý článok: https://www.etrend.sk/trend-archiv/rok-2020/cislo-14/stavbari-stale-pracuju-predstava-recesie-im-vsak-nahana-strach.html

 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie