[teraz.sk] P. Kováčik: Úprava cezhraničného styku pre stavbárov by bola výhodná

Ako ďalej Kováčik uviedol, česká vláda avizovala kroky, ktoré v tomto kontexte podnikne.

 Bratislava 17. apríla (TASR) – Ak by slovenská vláda podporila výzvu stavebných zväzov Česka a Slovenska na úpravu karanténnych postupov cezhraničného styku pre pracovníkov v stavebníctve, mohlo by to byť pre Slovensko výhodné. Umožnilo by to totiž niekoľkým stovkám slovenských stavbárov, ktorí vzhľadom na svoju špecializáciu nemajú na Slovensku uplatnenie, pracovať v Českej republike a nestali by sa tak potenciálnymi poberateľmi finančných podpôr. Pre TASR to uviedol prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) Pavol Kováčik.

ZSPS pritom oceňuje prístup českej vlády zameraný na podporu stavebníctva. Počas rokovania ZSPS a Svazu podnikatelů ve stavebnictví (SPS) v ČR s predstaviteľmi českej vlády o problematike oživenia a podpory stavebníctva ako kľúčového odvetvia pre naštartovanie ekonomiky podľa Kováčika zúčastnení členovia českého vládneho kabinetu potvrdili, že stavebníctvo v ČR momentálne popri zdravotníctve a vodnom hospodárstve považujú za ekonomickú prioritu.

Ako ďalej Kováčik uviedol, česká vláda avizovala kroky, ktoré v tomto kontexte podnikne. Medzi nimi je aj aktuálna úprava vzájomného cezhraničného styku pre pracovníkov vo výstavbe tzv. kritickej infraštruktúry či finančná kompenzácia sťažených podmienok pri realizácii stavieb vodnej a dopravnej infraštruktúry.

ZSPS spolu so SPS ČR adresovali slovenskej a českej vláde minulý týždeň žiadosť o úpravu cezhraničného styku pracovníkov v stavebníctve. Vo výzve žiadali, aby stavební pracovníci mali umožnený vstup na územie oboch štátov a aby prípadná karanténa bola nariadená vždy iba v jednom štáte. Taktiež žiadali, aby v prípade strategických stavieb, kde sú potrební veľmi špecifickí odborníci, umožnili vlády SR a ČR ich vycestovanie aj bez povinnej karantény s tým, že zamestnávateľ sa zaviaže zabezpečiť u týchto pracovníkov dodržiavanie sprísnených podmienok pre voľný pohyb aj mimo pracoviska.

Pre ďalšie pokračovanie stavieb je z našej strany aktuálne kľúčové, aby stavebné spoločnosti mali prístup k cezhraničným pracovníkom nachádzajúcim sa na území susedného štátu. Český a slovenský stavebný trh je po mnohých rokoch veľmi úzko prepojený a počíta so vzájomným delením sa o kapacity,“ napísali zväzy v spoločnom liste.

Recipročné rokovanie oboch prezidentov stavebných zväzov k prijatiu obdobných opatrení na podporu stavebníctva na Slovensku sa uskutoční na úrovní ministra dopravy a výstavby SR Andreja Doležala (nominat Sme rodina) v pondelok 20. apríla,“ uviedol Kováčik.

Prevzaté z https://www.teraz.sk/ekonomika/pkovacikuprava-cezhranicneho-styk/460928-clanok.html

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie