[e.dennikn.sk] Tunel Višňové a celú NDS majú zachraňovať špecialisti na kanalizácie

stone bridge t20 pJ6Zxj

Vyjadrenie prezidenta Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska, Ing. Pavla Kováčika, PhD., MBA., v článku:

„V období niekoľkých týždňov ide už o tretiu nomináciu na pozíciu investičného riaditeľa NDS. To svedčí o improvizácii, pričom práve pozícia investičného riaditeľa u najväčšieho verejného investora na Slovensku je kľúčová pre uskutočniteľnosť ohlásených investičných priorít vlády. Tých niekoľko týždňov bez riadenia investičného úseku NDS bude chýbať,“

 Prevzaté z: https://e.dennikn.sk/1883958/tunel-visnove-a-celu-nds-maju-zachranovat-specialisti-na-kanalizacie/

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie