Stretnutie Odbornej hodnotiacej komisie na výber členov Rady Úradu pre verejné obstarávanie

Foto 1

Dňa 26. 5. 2020 sa uskutočnilo prvé stretnutie zasadnutia Odbornej hodnotiacej komisie na výber členov Rady Úradu pre verejné obstarávanie.

Členmi hodnotiacej komisie na výber členov Rady ÚVO sú:

  • Július Jakab, Úrad vlády SR - predseda
  • Ján Kovalčík, Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy
  • Štefan Gregor, Združenie miest a obcí Slovenska
  • Pavol Kováčik, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska
  • Jozef Viskupič, Združenie samosprávnych krajov SK8
  • Gabriel Šípoš, Transparency International Slovensko
  • Matej Stuška, Iniciatíva za vládu zákona
  • Matej Kurian, Útvar hodnoty za peniaze
  • Ivan Šramko, Rada pre rozpočtovú zodpovednosť
  • Zuzana Cabanová Holdošová, Úrad vlády SR - tajomník komisie

Účelom zasadnutia bolo pripraviť na zverejnenie výzvu vrátane stanovenia hodnotiacich kritérií návrhov na kandidáta na člena Rady ÚVO. Výzva na predkladanie materiálov od potenciálnych uchádzačov na kandidátov do Rady ÚVO a taktiež podmienky a tému projektu, ktorý budú uchádzači vypracúvať budú zverejnené 1. júna 2020. Požadované materiály musia uchádzači doručiť do 22. júna 2020.

Rada ÚVO je druhostupňovým odvolacím orgánom Úradu pre verejné obstarávanie. Rada preskúmava rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie, voči ktorým bolo podané odvolanie, ako aj rozhodnutia mimo odvolacieho konania. Členovia rady sú z externého odborného prostredia, vyberaní prostredníctvom verejného vypočutia a menovaní vládou SR.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie