Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[teraz.sk] Kováčik: Na problematiku nájomného bývania sa treba pozrieť systémovo

najomne byvanie

Pavol Kováčik vníma zabezpečenie nájomného bývania s nízkym nájomným (zhruba 300 eur) ako legitímnu snahu vlády vstúpiť zásadným spôsobom do tejto dlhodobo nedocenenej oblasti života.

Bratislava 13. septembra (TASR) – Na problematiku nájomného bývania sa treba pozrieť systémovo. Dnes už je zrejmé, že bývanie založené takmer úplne na vlastníctve bytov je dlhodobo neudržateľné. Myslí si to prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) Pavol Kováčik. Ako uviedol pre TASR, na Slovensku je málo zastúpený segment cieleného a systémovo regulovaného nájomného bývania a aj to málo tvoria hlavne obecné sociálne byty pre ohrozené alebo vylúčené skupiny obyvateľstva.

"Podmienky prenájmu prakticky vylučujú ubytovanie štandardnej rodiny s bežnými príjmami, pretože by obec porušila podmienky sociálneho bývania," vysvetlil Kováčik. Negatívne dosahy na ekonomiku Slovenska tak spočívajú v tom, že pre málo mobilnú pracovnú silu, ktorá je zo zvyku "priviazaná" na určitú nehnuteľnosť, môže byť ohrozené udržanie tempa vývoja v stredoeurópskom priestore. "Nízka mobilita predovšetkým kvalifikovanej pracovnej sily negatívne vplýva na konkurencieschopnosť Slovenska. Je správne, že vláda SR má riešenie nájomného bývania ako svoju prioritu," podotkol prezident zväzu.

"V tomto kontexte možno vnímať snahy vlády vyjadrené v programovom vyhlásení o zabezpečenie nájomného bývania s nízkym nájomným (zhruba 300 eur) ako legitímnu snahu vstúpiť zásadným spôsobom do tejto dlhodobo nedocenenej a po špičkách obchádzanej oblasti života," vyjadril sa Kováčik s tým, že podľa neho je ale prioritou práve riešenie štandardného nájomného bývania pre klasické rodiny a pracujúcich so systémovo regulovaným nájomným. Ide teda o byty a bytové domy s bežným štandardom podlahovej plochy, technického vybavenia, umiestnenia či infraštruktúry, ako sú garáže, parkovacie miesta, miestnosti pre bicykle, atď. "Tak by sa zachytili všetky majetkové skupiny potenciálnych záujemcov o nájomné bývanie, tak by sa lepšie zabezpečila mobilita pracovnej sily v celej jej štruktúre," dodal Kováčik.

Ako však podotkol, pri sledovaní tohto cieľa treba riešiť zásadné otázky, nie len financovania, ale i lokalizácie, výstavby, prevádzky či správy takéhoto bytového fondu. "A to v otázke štátnej podpory (nejde o financovanie, skôr o pevné nastavenie odvodového a daňového mechanizmu) tohto druhu nájomnej bytovej výstavby," spresnil Kováčik s tým, že do úvahy prichádza napríklad adaptácia niektorého z fungujúcich európskych modelov na podmienky Slovenska tak, aby sa stala správa nájomných bytov vykonateľnou a podnikateľsky zaujímavou.

 

Prevzaté z https://www.teraz.sk/ekonomika/kovacik-na-problematiku-najomneho-b/492935-clanok.html

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline