[konferencia] CraftEdu: Medzinárodná konferencia - Požiadavky na stavebné profesie pri realizácii stratégie bezuhlíkovej Európy (pridaný link)

Craft Edu Logo

Motto: Nielen veterné, solárne a jadrové elektrárne a elektrické autá sú témou cesty k bezuhlíkovej Európe. Rovnako významnou úlohou je aj prebiehajúca transformácia stavebníctva, úspora energie pri výrobe stavebných materiálov, v priebehu výstavby, ale taktiež v procese jej užívania. Stavebníctvo 4.0 si vyžiada významné zmeny znalostí a skúseností väčšiny remeselných profesií podieľajúcich sa na nových energeticky úsporných domoch, ale i pri novom prístupe k rekonštrukciám. V rámci európskeho programu H2020 prebieha na túto tému spoločný projekt štyroch európskych krajín – CraftEdu, ktorý konferencia predstaví.

Termín konania: 18. 2. 2021 od 9:00 do 15:30

Miesto: Prezenčne – Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Praha 1,
Václavské náměstí 833/31; Česká republika

Online – ABF Stream Facebook (prihláseným účastníkom bude zaslaný konferenčný „Link“)

Registrácia: https://database.craftedu.eu/cs/course/7

Link na konferenciu: https://youtu.be/p0z9r1E1a1E

Miesto a forma: Kombinovaná prezenčná a online forma konferencie. Vystúpenia prednášajúcich budú realizované prezenčne z auly Nadace ABF alebo ako prednahrávané videá, prípadne s on-line pripojením v reálnom čase. Otázky a „chat“ bude realizovaný na samostatnom kanále. Konferenciu bude možné sledovať prezenčne (v rokovacej sále či prostredníctvom prenosu) alebo zo záznamu. Účasť na konferencii sa predpokladá bezplatná. Rokovacím jazykom bude čeština a slovenčina (nemecké a bulharské alebo anglické  vystúpenia budú tlmočené do češtiny).

Cieľová skupina poslucháčov: Slovenský a český zástupcovia stredných škôl, vysokých škôl, organizátori a lektori akadémií celoživotného vzdelávania z rady neziskového sektoru, výrobcovia stavebných hmôt, dodávateľské firmy a profesijné cechy a združenia, predstavitelia konzorcia CraftEdu a ich lektori, predstavitelia rezortov hospodárstva, ministerstva školstva a ich príslušných organizácií.

Program konferencie:

 

logo craftedu

eu craftedu logo

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie