Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[trend.sk] Štátny šuplík zámerov ukázal prázdne dno. Cestári stagnovali

Alarmujúci prepad inžinierskych projektov značne zahmlieva vyhliadky stavebného sektora.

Inžinierske stavby, teda diaľnice, rýchlostné cesty, železnice, ale aj rozvody vodovodov, kanalizácie a energetická infraštruktúra tvoria najväčšiu položku v stavebnej produkcii. V minulom roku to bolo 35 percent celého objemu stavebných prác. Dopravné stavby majú v tomto segmente najväčšie zastúpenie, a preto negatívny vývoj v ňom významne vplýva na celkovú produkciu v stavebníctve. Objednávky na výstavbu a rekonštrukcie ciest či železníc pritom zadáva takmer výhradne štát.

Nový minister zdedil prázdnu skriňu

Inžinierska výstavba v roku 2020 zaznamenala významný prepad. V porovnaní s rokom 2019 bola vlani stavebná produkcia v segmente inžinierskych stavieb o štrnásť percent nižšia. Oproti roku 2015 je to dokonca štvrtinový prepad. Zlé výsledky však nie sú žiadnym prekvapením.

„Prepad stavebnej produkcie v segmente inžinierskych stavieb sa začal už vo februári 2019, čo bolo približne rok pred vypuknutím pandémie. Nie je teda možné pripísať tento prepad vplyvom koronakrízy,“ hovorí prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) Pavol Kováčik. Stavebníci už vtedy upozorňovali, že exminister dopravy Árpád Érsek nevytvoril prostredie prajné rastu trhu. Ministerstvo nezvládlo prípravu dostatočného počtu infraštruktúrnych projektov na realizáciu, čoho výsledkom sú značné škody.

Celý článok nájdete na https://www.trend.sk/trend-archiv/statny-suplik-zamerov-ukazal-prazdne-dno-cestari-stagnovali

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline