Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[e.dennikn.sk] Zamestnávateľské zväzy a viacero obchodných komôr vrátane americkej či nemeckej vyzvali na zmeny v stavebnom práve.

Sťažujú sa na dĺžku konania, nedostatočnú odbornosť stavebných úradov, duplicitu konaní a slabú digitalizáciu.

Zmeny stavebných zákonov navrhoval vicepremiér Štefan Holý (Sme rodina), do pripomienkového konania ich však po kritike zo strany obecných samospráv a mimovládnych organizácií a po poukazovaní na navrhovaný IT systém za desiatky miliónov eur bude predkladať nanovo.

Návrhy zamestnávateľských zväzov a obchodných komôr sú zverejnené na stránke americkej obchodnej komory, odporúčajú napríklad ústredný orgán, ktorý by odborne kvalifikoval stavebné úrady, zjednocoval ich stanoviská a rozhodoval o nich v konečnom stupni.

Žiadajú aj jednotný informačný systém, lepšie prepojenie konania o vplyvoch na životné prostredie, územného rozhodnutia a stavebného povolenia, presnú definíciu účastníkov konaní, zrušenie možnosti dodatočnej legalizácie čiernych stavieb s prechodným obdobím na stavby pred účinnosťou zákona a vyššie pokuty najmä pre občanov.

K výzve sa hlásia dva veľké zamestnávateľské zväzy AZZZ a RÚZ, ďalej Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, ako aj americká, nemecká, rakúska, talianska, francúzska a švédska obchodná komora.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline