Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[pozvánka] 35. Valné zhromaždenie Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska

Vážení členovia ZSPS. Dovoľujem si Vás pozvať na volebné

36. Valné zhromaždenie
Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska,

ktoré sa uskutoční prezenčným spôsobom dňa:
20. (streda) októbra 2021 o 13,00 hod.

v Hoteli Tatra Bratislava
Námestie 1. mája 5, 811 06 Bratislava

Tomuto pozvaniu predchádzalo 9. rokovanie Prezídia ZSPS, ktoré dňa 24. septembra 2021 vyhodnotilo zväzové záujmy a v súlade so Stanovami ZSPS rozhodlo o uskutočnení 36. Valného zhromaždenia.

 

PROGRAM ROKOVANIA 36. VZ ZSPS
(príchod účastníkov už od 12,30 hod.)

I. Verejná časť rokovania:  Slovenské stavebníctvo v roku 2021 (13,00 hod.)
II. Vnútrozväzová časť rokovania (14,15 hod.)

  1. Hlasovanie o programe.
  2. Voľba komisie návrhovej a pre sčítanie hlasov a voľba overovateľa protokolu.
  3. Návrh zmien a doplnkov Stanov ZSPS.
  4. Správa o činnosti ZSPS od 35. VZ ZSPS.
  5. Správa o plnení uznesenia 35. VZ ZSPS.
  6. Správa o hospodárení ZSPS za uplynulé obdobie.
  7. Návrh hlavných úloh ZSPS na rok 2022
  8. Návrh rozpočtu ZSPS na rok 2022.
  9. Hlasovanie o správach, resp. návrhoch v bodoch 3 – 8.
  10. Ukončenie pracovnej časti 36. VZ ZSPS.

III. Záver rokovania 36. VZ ZSPS

S úctou

Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA
prezident ZSPS

Vážení členovia ZSPS.
Pretože organizácia online valného zhromaždenia si vyžaduje včasnú prípravu posielame návratku na vyplnenie. Prosím, aby ste návratku obratom vyplnili a e-mailom alebo poštou poslali na sekretariát ZSPS najneskôr do 14. októbra 2021.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
(02) 436 332 63

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline