[markiza.sk] Skutočná cena novostavby

prez mark 25 10

Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA., prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska sa vyjadril k problematike dodatočného zdražovania novostavieb:

"U tých starších projektov je to, v podstate, problém takmer všetkých developerov, ktorý ešte nemajú dokončenú výstavbu a výstavba prebieha."

"U tých, ktoré sa dokončujú, tam je to skôr o niečo menej, okolo tých 5 - 7 percent, ale u tých projektov, ktoré v podstate do výstavby prišli len v
tomto roku, tak tam to cenové navýšenie je v plnom rozsahu a tam je to tých 10 niekedy aj viac, do 15 percent."

Celú reportáž si môžete pozrieť tu (13:35): https://videoarchiv.markiza.sk/video/televizne-noviny/epizoda/56095-16-10-2021

 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie