Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[teraz.sk] Najväčšou výzvou stavebného sektora je Európska zelená dohoda

Na Fóre slovenského stavebníctva stavebníci opäť upozornili na potrebu prípravy na digitalizáciu, ktorá spočíva vo vzdelávaní.

Bratislava 21. októbra (TASR) – Dlhodobo najväčšími výzvami stavebného sektora sú Európska zelená dohoda spolu s digitálnou transformáciou a uhlíkovou neutralitou. Zhodli sa na tom stavebníci počas stredajšieho (20. 10.) Fóra slovenského stavebníctva, ktoré zorganizovali Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) spolu s Technickým skúšobným ústavom stavebným a s podporou Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR.

Stavebníci podotkli, že tri najväčšie výzvy popri zmene technológií procesov a postupov výstavby znamenajú aj zmeny vo financovaní. Predmetom konferencie preto boli aj financovanie obnovy budov a mestskej infraštruktúry, zapojenie súkromných investícií či spojenie projektov do veľkých celkov so zámerom využiť ekonomické výhody.

Na fóre tiež stavebníci opäť upozornili na potrebu prípravy na digitalizáciu, ktorá spočíva vo vzdelávaní. "Vzdelávanie a kvalifikácia pracovníkov totiž je a bude stále viac kľúčovým faktorom konkurencieschopnosti aj v tomto sektore, ktorý priamo vytvára osem percent hrubého domáceho produktu (HDP) Slovenska," poznamenal prezident ZSPS Pavol Kováčik.

Ivan Janotka z Technického a skúšobného ústavu stavebného tiež upozornil na problematiku diagnostiky, porúch a opráv mostov. Stavebníci sa zhodli, že dobrý stav mostov je síce dôležitý pre bezpečnú dopravu, avšak často sa im venuje zvýšená pozornosť až pri haváriách či tragédiách. "Na Slovensku je podľa údajov Cestnej databanky celkovo vyše 8000 mostov, pričom viac ako 1150 z nich, teda zhruba 15 %, je v zlom, veľmi zlom až havarijnom stave," povedal Janotka.

Konferencia končila časťou o stave slovenského stavebníctva v tomto roku. Kováčik upozornil na nárast cien stavebných materiálov a dôsledky jeho vplyvu na zákazky. Stavebníci hodnotili aj návrhy zákonov o územnom plánovaní a výstavbe. Okomentovali ich tak, že sú koncepčné, nadčasové a sú základom rekodifikácie stavebných predpisov pre 21. storočie. Prítomní odborníci pozitívne vnímajú najmä zavedenie skupiny vyhradených stavieb a certifikácie zhotoviteľov vyhradených stavieb ako systémové riešenie pre potrebné zvýšenie kvality a bezpečnosti výstavby.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline