Výročná správa Európskej federácie stavebného priemyslu (FIEC)

Pozývame vás, aby ste objavili míľniky a aktivity FIEC prezentované na časovej osi od mája 2020 do októbra 2021. Viac podrobností o hlavných témach, ktorými sa zaoberajú rôzne komisie a pracovné skupiny, nájdete v príslušnej kapitole. Prehľady faktov s prehľadom ku každej téme sa dajú jednoducho stiahnuť (stačí kliknúť na príslušnú ikonu), v ponuke nájdete aj „centrum sťahovania“ (download center), kde máte prístup ku všetkým. Súčasťou našej správy je aj správa o činnosti našich kolegov z Európskych medzinárodných dodávateľov - EIC a našej celosvetovej Konfederácie medzinárodných asociácií dodávateľov - CICA. Zatiaľ sú všetky informačné letáky dostupné iba v angličtine, ale rovnako ako v predchádzajúcich vydaniach, predpokladá sa, že preklady do FR/DE/IT/ES budú dostupné online začiatkom roka 2022.

Srdečne ďakujeme všetkým zmluvným partnerom a rôznym odborníkom v našich členských federáciách v celej Európe za ich cenný príspevok k činnostiam FIEC! Skutočne, každodenná práca tímu FIEC pri presadzovaní záujmov stavebného priemyslu vo všetkých oblastiach by nebola možná bez aktívneho zapojenia všetkých našich členov!

Link: www.FIEC-AR.eu

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie