Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[trend.sk] Anketa odborníkov: Budú ceny stavebných materiálov naďalej rásť?

Zdražovanie sa neskončí, kým bude vysoký dopyt, zhodujú sa odborníci a analytici

Ceny v stavebníctve v súčasnosti dosahujú rekordnú výšku, ktorú ovplyvňujú viaceré vonkajšie faktory. Vojnový konflikt na Ukrajine, nedostatok surovín na výrobu stavebných materiálov, vysoké ceny pohonných látok a energií sa prejavili na cenách, aké stavebníctvo za posledné roky nezažilo. Zároveň pretrvávajúci vysoký dopyt po nehnuteľnostiach naznačuje, že ceny v blízkom horizonte neklesnú.

Pavol Kováčik, ZSPS  

Na otázku, ako sa ceny odrazia u spotrebiteľov, žiaľ, aktuálne neviem odpovedať. Trh so stavebnými materiálmi sa v podstate zrútil a princípy cenotvorby na konkurenčnej báze nefungujú. Predpokladám však, že v budúcom roku by sa situácia mohla stabilizovať. Uvedené výrazne závisí predovšetkým od riešenia energetickej krízy Európskou úniou, od vývoja vojny na Ukrajine a od opatrení prijatých vládou SR na stabilizáciu verejných stavebných zákaziek.

Michal Lehuta, VÚB banka  

Stavebné materiály by mohli v najbližšom období naďalej dražieť, keďže stále nedošlo k zásadnejšej korekcii v cenách energetických komodít, ktoré sú pre mnohé stavebné materiály (napríklad kovy, asfalt, plasty, cement) vstupom. Keďže v druhom ...

Celý článok nájdete na https://www.trend.sk/trend-archiv/anketa-odbornikov-budu-ceny-stavebnych-materialov-nadalej-rast

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline