Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[teraz.sk] Projektanti: Situácia na Ukrajine ovplyvní slovenské stavebníctvo

Podľa tretiny opýtaných projektových spoločností pravdepodobne vláda nedokáže udržať súčasné tempo investovania do prípravy stavieb.

Bratislava 5. júna (TASR) – Vláda pravdepodobne podľa projektantov nedokáže udržať tempo investovania do prípravy stavieb. Prípravu verejných stavieb môže ohroziť predovšetkým nedostatok peňazí. Zároveň tvrdia, že situácia na Ukrajine môže ovplyvniť slovenské stavebníctvo. Vyplýva to z Polročnej štúdie slovenského stavebníctva H1/2022 spracovanej analytickou spoločnosťou CEEC Research s podporou generálneho partnera Považskej cementárne Ladce.

Podľa tretiny opýtaných projektových spoločností pravdepodobne vláda nedokáže udržať súčasné tempo investovania do prípravy stavieb. Štvrtina si dokonca myslí, že toto tempo vláda úplne isto neudrží. Opačného názoru je 14 % opýtaných a ďalších 23 % opýtaných sa domnieva, že je tu možnosť, že vláda toto tempo udrží.

"Napriek doterajšiemu úsiliu vlády verejné stavebníctvo na Slovensku od roku 2019 klesá. To má rozhodujúci vplyv aj na celý sektor, ktorý stagnuje, kým ostatné podobne významné priemyselné odvetvia na Slovensku rastú," skonštatoval prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Pavol Kováčik. Nepriaznivo podľa neho vyznieva aj porovnanie s verejným stavebníctvom v okolitých štátoch.

Podotkol, že intenzita prípravy nových verejných stavieb je nedostatočná. Keďže vláda podľa neho neprijala žiadne opatrenia voči enormnému nárastu stavebných nákladov verejných stavieb, zaznamenávajú aktuálne zrýchľujúci sa pokles tempa výstavby na rozostavaných projektoch. "To špirálovým efektom indukuje ďalšie, v podstate zbytočné, náklady na dokončenie stavieb v budúcnosti, za súčasného výpadku výberu daní a odvodov a ďalšie spoločenské škody plynúce z nemožnosti verejnosti využívať dokončené diela. Každým mesiacom tiež narastá objem nečerpania EÚ fondov na stavebné investície," dodal Kováčik.

Podľa dvoch tretín opýtaných spoločností môže prípravu stavieb ohroziť prevažne nedostatok financií. Ako ďalšie hrozby projektové spoločnosti vnímajú kolaps dodávateľských reťazcov a zdražovanie vstupov alebo nekompetentnosť zadávateľov. Menšia časť sa domnieva, že k ohrozeniu môže dôjsť z dôvodu nedostatku personálnych kapacít v stavebníctve, nedostatku kapacít projektových spoločností, alebo z dôvodu zavádzania zelenej dohody, tzv. Green Dealu. Ďalšie 3 % opýtaných sa tiež domnievajú, že situáciu môžu destabilizovať aj iné dôvody, medzi ktoré patrí "problematický zákon o verejnom obstarávaní".

Situácia na Ukrajine môže mať podľa 57 % opýtaných vplyv na slovenské stavebníctvo. Tretina opýtaných sa domnieva, že táto situácia slovenské stavebníctvo skôr môže ovplyvniť. Opačného názoru je 10 % opýtaných, ktorí si myslia, že táto situácia na slovenské stavebníctvo vplyv pravdepodobne mať nebude. Zostávajúce 2 % opýtaných sa domnievajú, že táto situácia nebude mať žiadny vplyv na slovenské stavebníctvo.

Pre 66 % opýtaných projektových spoločností zároveň nepredstavuje odlev pracovnej sily naspäť na Ukrajinu komplikácie. Problémy v tejto súvislosti pociťuje v plnej miere 9 % a čiastočne 7 % opýtaných spoločností. Pre 18 % sú problémy s týmto spojené minimálne.

Štvrtina projektových spoločností, ktoré zamestnávajú zamestnancov z Ukrajiny, sa im alebo ich rodinám snaží aktívne pomáhať. Pomoc v tomto smere neposkytuje 77 % opýtaných spoločností, ktoré ukrajinských pracovníkov zamestnávajú.

Podľa 44 % opýtaných projektových spoločností zjavne neovplyvní EÚ taxonómia a ESG princípy ich činnosť a ďalších 28 % sa domnieva, že toto na ich činnosť nebude mať úplne iste žiadny dosah. Naopak, 28 % opýtaných si myslí, že toto ich činnosť ovplyvní úplne alebo iba sčasti.

Článok prevzatý z https://www.teraz.sk/ekonomika/analyza-situacia-na-ukrajine-podla-p/638452-clanok.html

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline