Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[euractiv.sk] Renovácie domov ohrozuje nedostatok pracovnej sily a materiálov v stavebníctve

Ľudia sa pre rekordné ceny energií čoraz viac zaujímajú o obnoviteľné zdroje a úsporné opatrenia, ktoré im znížia účty. Aby stavebníci mohli uspokojiť dopyt po stavebných materiáloch, potrebujú od vlády predvídateľný plán. Tá chce renovácie domov financovať aj z predaja emisií.

Dôraz na šetrenie energiami  a rýchly rozvoj obnoviteľných zdrojov majú doteraz obe stratégie, REPowerEU aj Ušetri plyn na zimu, s ktorými prišla Komisia v reakcii na februárovú inváziu Ruska na Ukrajinu. Európske štáty majú zrýchliť tempo renovácií budov, aby ušetrili energiu a čo najrýchlejšie sa dostali zo závislosti od ruských palív. Stratégie hovoria o zvýšení záväzného cieľa energetickej účinnosti z 9 na 13 percent do roku 2030.

Súčasťou tohto plánu je aj zdvojnásobenie solárnej kapacity a masívne zavádzanie tepelných čerpadiel. Komisia vyzvala členské štáty, aby podporili tento trend zavedením fiškálnych opatrení, ako sú znížené sadzby DPH na energeticky účinné vykurovacie systémy, izoláciu budov či energeticky efektívne spotrebiče a výrobky.

Plány v oblosti zelenej energie a úspor však komplikujú vysoké ceny a celkový nedostatok stavebných materiálov a technológií obnoviteľných zdrojov na trhu. Ďalším problémom je málo vyškolených ľudí, ktorí by dokázali zvyšujúci dopyt po energeticky úsporných opatreniach a inštaláciách obnoviteľných zdrojov uspokojiť.

Na vybudovanie silných dodávateľských reťazcov a dostatok kvalifikovanej pracovnej sily však  potrebuje podľa stavebníkov Slovensko jasný plán. Ten by mal stanoviť, že renovácie sú pre vládu prioritou aj po tom, ako sa minú peniaze z plánu obnovy či eurofondov.

Predaj emisií ako hlavný zdroj po roku 2026

Stavebníci sa zhodnú, že pre súbeh viacerých kríz je ťažké plánovať nielen verejné, ale aj súkromné investície.

Podľa Petra Robla z platformy Budovy pre budúcnosť je navyšovanie výrobných kapacít investíciou s dlhou návratnosťou. Preto sa do novej výroby súkromné firmy nehrnú. Chýba im jasná vízia zo strany vlády, ako chce podporovať oblasť výstavby a obnovy budov z dlhodobého hľadiska.

„Plán obnovy bude bežať do roku 2026 a eurofondy do roku 2027. Zo strany vlády by sme potrebovali akčný plán do roku 2030,“ hovorí Robl.

Ak by vláda takýto plán mala, bolo by podľa Robla relatívne jednoduché naplniť nové ciele v oblasti energetickej hospodárnosti stanovené v stratégii REPowerEU. „Posun cieľa z 9 na 13 percent vieme vykryť dvoma spôsobmi. Buď budovu obnovíme komplexnejšie a dosiahneme viac úspor na jednej budove, alebo zvýšime tempo a obnovíme za rovnaký čas viac budov. Ak zvýšime intenzitu obnovy budov na Slovensku, nepotrebujeme v iných sektoroch na zvýšenie energetickej hospodárnosti robiť nič,“ tvrdí Robl.

Práve dlhodobá vízia by pomohla biznisu lepšie si nastaviť kapacity, či už ide o výrobu, alebo pracovné sily.

S tým súhlasí aj štátny tajomník rezortu životného prostredia Michal Kiča. Predvídateľné prostredie nie je dôležité len pre výrobcov stavebných materiálov, ale aj pre vlastníkov budov, aby pokračovali v renovácii budov.

Konštatuje, že základnou motiváciou pre vlastníkov domov je v súčasnej nestabilnej situácii zníženie výdavkov na energie.

„Aktuálne sú pre nás ekonomicky a politicky najcitlivejšou výzvou nezrenovované rodinné domy. Máme ich milión a z toho iba polovica prešla ako-takou renováciou,“ zdôrazňuje Kiča.

Čo sa týka plánu, ktorý požadujú stavebníci, financovať obnovu budov po skončení plánu obnovy a eurofondov by mali peniaze z obchodu s emisiami. Ten je podľa štátneho tajomníka vhodným prostriedkom na vytvorenie predvídateľného a dlhodobého mechanizmu. Ďalším doplňujúcim nástrojom by mohol byť nový Sociálny a klimatický fond, ktorý by mohol zabezpečiť financovanie obnovy domov aj po roku 2026, myslí si Kiča.

Dôležité však je, aby podobné plány neostali len v rovine politických vízií. Podľa šéfa Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) Pavla Kováčika je kľúčové, aby boli na ich realizáciu vyčlenené reálne zdroje, či už verejné, alebo súkromné.

Vláda by napríklad mohla určiť, akým percentom HDP ročne podporí obnovu budov. To by vytvorilo stabilné prostredie pre plánovanie ďalších súkromných investícií, zhodnú sa stavebníci.

Vzdelávanie zaostáva

Prechod na čistú energiu ponúka množstvo pracovných príležitostí, konštatuje Komisia. Členské štáty by mali podľa nej podporiť partnerstvá medzi súkromným a verejným sektorom – takzvaným paktom zručností. V rámci spolupráce by mohli súkromné firmy, školy a sociálni pracovníci zvyšovať úroveň zručností alebo rekvalifikovať ľudí v produktívnom veku, aby sa naučili inštalovať a spravovať nové technológie, ako sú tepelné čerpadlá či solárne panely.

„Pri obnove budov ide o technologicky náročné remeselné činnosti, takže deficit vo výchove a príprave dostatočného počtu pracovníkov sa v tejto oblasti prejavuje zvlášť výrazne,“ konštatuje Kováčik pre EURACTIV Slovensko. Na Slovensku podľa neho nefunguje dlhodobé plánovanie potrieb stavebných kapacít na obnovu budov, či už do roku 2030, alebo do roku 2050.

ZSPS preto pripravil minulý rok spolu so Sektorovou radou pre Stavebníctvo, geodéziu, kartografiu stratégiu rozvoja ľudských zdrojov do roku 2030. Stratégia bola prerokovaná s rozhodujúcimi ministerstvami, no zaužívané postupy zo strany štátu sa podľa Kováčika nezmenili.

Prevzaté z https://euractiv.sk/section/budovy/news/renovacie-domov-ohrozuje-nedostatok-pracovnej-sily-a-materialov-v-stavebnictve/

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline