Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[webnoviny.sk] Zdražovanie v stavebníctve bude pokračovať aj pre stále trvajúcu ruskú agresiu na Ukrajine, upozorňujú stavbári

Zvyšovanie cien stavebných materiálov a výrobkov, ktoré ešte viac akcelerovala ruská agresia proti Ukrajine, naďalej potrvá. Rusko a Ukrajina sú totiž druhí a tretí najväčší vývozcovia ocele, Ukrajina a Bielorusko zabezpečovali 40 % armovacej ocele pre Európu, pričom rastúce ceny energií zdražujú energeticky intenzívne stavebné výrobky.

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) o tom vo štvrtok informoval v súvislosti so stretnutím odborných skupín Zelenej dohody pre budovy, európskeho projektu zameraného na transformáciu ku klimatickej neutralite. Zväz stavbárov je koordinátorom tohto projektu na Slovensku.

Inovácie a digitálne technológie

Pre rastúce ceny aj v stavebníctve sa preto podľa stavebných podnikateľov treba zamerať na zvýšenie produktivity práce cez spriemyselnenie stavebnej výroby využitím modulárnej výstavby, ktorá už preniká aj do hĺbkovej obnovy budov, 3D-tlač, robotizáciu, využitie umelej inteligencie a autonómnych systémov.

Tieto inovácie sú závislé od implementácie digitálnych technológií v stavebníctve, ktoré na Slovensku výrazne zaostávajú a ohrozujú transformáciu odvetvia na klimaticky neutrálny sektor.

Nevyhnutná je zmena priorít

Stavebníctvo by malo byť kľúčovým sektorom pre dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050.

„Na to, aby stavebníctvo na Slovensku úspešne zohralo túto úlohu, je nevyhnutné zmeniť celospoločenské priority a priority vlády v oblasti podpory výskumu a vývoja smerom k aplikovanému výskumu a vývoju inovácií v stavebníctve. Podpora podnikateľských zámerov musí smerovať hlavne do tohto sektora, aby sa tieto inovácie dostali do praxe,“ uviedol generálny sekretár ZSPS Marek Malina.

„Keďže náklady na bývanie už prekročili únosnú hranicu s negatívnym vplyvom na sociálny zmier a energetická chudoba sa stala významnou hrozbou, zvýšenie produktivity práce v stavebníctve je najvyššou prioritou na normalizovanie stavu smerom k cenovo dostupnému bývaniu,“ upozornil.

Budovy s nulovými emisiami

Rezidenčné a kancelárske budovy, ktoré zaberajú najväčšiu časť zastavanej plochy v EÚ, by sa podľa ZSPS mali transformovať na budovy s nulovými emisiami, ako aktívne prvky energetických sietí.

„Bude to vyžadovať veľa zmien, vrátane verejného obstarávania, v ktorom najnižšia cena nemôže naďalej byť jediným kritériom, a aj technologická neutralita nemôže byť mantrou,“ podotkol Malina.

 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline