Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[webnoviny.sk] Nedostatok stavebných povolení môže ohroziť viaceré stavby v pláne obnovy, podľa Kováčika nemusia byť dokončené

24.10.2022| Nedostatok stavebných povolení a územných rozhodnutí môže ohroziť realizáciu viacerých stavieb, ktoré majú byť financované z prostriedkov Európskej únie v rámci Plánu obnovy a odolnosti. Prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) Pavol Kováčik sa obáva, že takéto stavby nemusia byť do roku 2026 dokončené.

„Nárast počtu oznámení o zákazkách v tomto roku, čo sa týka aj objemu, opätovne súvisí s koncom programového obdobia a snahou vyčerpať eurofondy. Som presvedčený, že sa to nepodarí,“ upozornil v pondelok Kováčik na stretnutí lídrov slovenského stavebníctva. Mnohé termíny projektov sú podľa neho na absolútnej hranici realizovateľnosti.

„Muselo by byť všetko ideálne, aby sa do konca budúceho roka jednotlivé zákazky podarilo postaviť. Čo sa v mnohých prípadoch nestane,“ očakáva prezident profesijnej organizácie zamestnávateľov v stavebníctve. Podľa neho hrozí, že nebude vyčerpaný pomerne veľký objem eurofondov.

Investori v pôsobnosti rezortu dopravy a výstavby, ako Národná diaľničná spoločnosť, Slovenská správa ciest či Železnice Slovenskej republiky, by podľa Kováčika mali veľmi rýchlo pristúpiť k odsúhlasovaniu dodatkov k zmluvám na stavebné zákazky na základe prijatého metodického pokynu ministerstva dopravy. Stavebné spoločnosti sú pripravené,“ poznamenal.

Prevzaté z https://www.webnoviny.sk/vrealitach/nedostatok-stavebnych-povoleni-moze-ohrozit-viacere-stavby-v-plane-obnovy-podla-kovacika-nemusia-byt-dokoncene/

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline