Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[trend.sk] Niektoré stavby sa v rámci plánu obnovy nestihnú, Kováčik hovorí o nedostatkoch

24.10.2022| „Muselo by byť všetko ideálne, aby sa do konca budúceho roka jednotlivé zákazky podarilo postaviť," očakáva prezident profesijnej organizácie zamestnávateľov v stavebníctve

Nedostatok stavebných povolení a územných rozhodnutí môže ohroziť realizáciu viacerých stavieb, ktoré majú byť financované z prostriedkov Európskej únie v rámci Plánu obnovy a odolnosti.

Prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) Pavol Kováčik sa obáva, že takéto stavby nemusia byť do roku 2026 dokončené.

Eurofondy sa zrejme nepodarí vyčerpať

„Nárast počtu oznámení o zákazkách v tomto roku, čo sa týka aj objemu, opätovne súvisí s koncom programového obdobia a snahou vyčerpať eurofondy. Som presvedčený, že sa to nepodarí," upozornil v pondelok Kováčik na stretnutí lídrov slovenského stavebníctva. Mnohé termíny projektov sú podľa neho na absolútnej hranici realizovateľnosti.

Celý článok si môžete prečítať na https://reality.trend.sk/byvanie/niektore-stavby-ramci-planu-obnovy-nestihnu-kovacik-hovori-nedostatkoch

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline