Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[asb.sk] Stavbári podporujú presun kompetencie povoľovania stavieb s posudzovaním vplyvov na životné prostredie

31.10.2022 | Po schválení nových zákonov o územnom plánovaní a výstavbe, ktoré nadobudnú účinnosť v apríli 2024, bude podľa Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) nasledovať ich náročná detailná implementácia, najmä súvisiacich vyhlášok.

Za potrebné považuje profesijná organizácia zamestnávateľov v stavebníctve aj prijatie tzv. zberného zákona, ktorý má preklenúť obdobie do účinnosti novej stavebnej legislatívy. Vyplynulo to z verejnej časti 37. valného zhromaždenia ZSPS, ktoré uzavrelo tohtoročné Fórum slovenského stavebníctva v hlavnom meste.

„Oba zákony sú koncepčne nadčasové a sú základom rekodifikácie stavebných predpisov pre 21. storočie. Zavedenie skupiny vyhradených stavieb a certifikácie zhotoviteľov vyhradených stavieb je systémové riešenie pre tak potrebné zvýšenie kvality a bezpečnosti stavieb na Slovensku,“ uviedol o zákonoch o územnom plánovaní a výstavbe prezident ZSPS Pavol Kováčik.

V súvislosti s aktuálnym vývojom odvetvia na Slovensku a v Európskej únii prezident zväzu upozornil, že enormný nárast cien stavebných materiálov a energií má negatívny vplyv na finančnú situáciu stavebných firiem a na meškanie či zastavenie mnohých verejných stavebných projektov.

Na už tradičnom podujatí stavbárov, ktoré zorganizoval ZSPS v spolupráci s Technickým a skúšobným ústavom stavebným, sa odborníci zamerali najmä na obnovu budov, výzvy pre sektor vyplývajúce z Európskej zelenej dohody, či moderné metódy verejného obstarávania a tiež na aktuálnu situáciu stavebníctva v tomto roku.

Prevzaté z https://www.asb.sk/aktualne/stavbari-podporuju-presun-kompetencie-povolovania-stavieb-s-posudzovanim-vplyvov-na-zivotne-prostredie

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
(02) 436 332 63

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline