Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[GD4B] Pozvánka: Štvrté plenárne zasadnutie Okrúhleho stola stakeholderov projektu Zelená dohoda pre budovy

V mene konzorcia projektu GreenDeal4Buildings

by sme Vás radi pozvali na štvrté stretnutie Slovenského okrúhleho stola, ktoré sa bude konať prezenčne dňa:

 

8. (štvrtok) decembra 2022 so začiatkom od 12:00 občerstvením a 13:00 – 17:00 rokovaním

 

v zasadačke Prvej stavebnej sporiteľni, Bajkalská 30, Bratislava

V prípade ak ste sa ešte na stretnutie neregistrovali, prosím Vás o registráciu prostredníctvom nasledovného odkazu:  https://app.smartsheet.com/b/form/645f405250934fa69c14384122827951

 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline