Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[sita.sk] Zväz stavebných podnikateľov Slovenska organizuje na veľtrhu CONECO 2023 viacero inšpiratívnych podujatí

V dňoch 22. – 25. marca sa bude konať už 42. ročník medzinárodného veľtrhu CONECO 2023 spojeného s 32. ročníkom Racioenergia. Zväz stavebných podnikateľov Slovenska spolu s partnermi pripravil inšpiratívny sprievodný program v podobe súťaží, workshopov a iných odborných podujatí.

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, ktorého hlavným cieľom je presadzovanie rozvoja a záujmov Slovenského stavebníctva,  organizuje v priestoroch medzinárodného veľtrhu CONECO 2023 spolu s partnermi viacero odborných podujatí.

Najzaujímavejšie akcie budú:

  • Workshop: Verejné obstarávanie energeticky efektívnych verejných budov,
  • konferencia Fórum Slovenského stavebníctva 2023,
  • ukážky digitálneho vzdelávania  prostredníctvom prezentácie vzdelávania v stavebníctve na stredných a vysokých školách,
  • súťaž Majstrovstvá Slovenska strechárskych remesiel žiakov odborných škôl s medzinárodnou účasťou,
  • súťaž Majstrovstvá Slovenska maliarskych remesiel žiakov odborných škôl, druhýkrát aj simulátor bagru a v neposlednom rade  aj stánok Zväzu.

Workshop: Verejné obstarávanie energeticky efektívnych verejných budov 22.3.2023, EXPO Club

Dňa 22.3.2023 sa v Incheba EXPO Clube uskutoční 1. workshop zo série workshopov, ktoré budú zamerané na inovatívne formy verejného obstarávania a zvýšenie efektívnosti verejných investícií. Hlavnými organizátormi sú Zväz stavebných podnikateľov SlovenskaSmart Cities klubÚrad pre verejné obstarávanie. Partnerom podujatia je Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva na Slovensku. Cieľom workshopu má byť na príklade obstarávania energeticky efektívnej verejnej budovy poskytnúť inšpirácie a metodickú pomoc verejným obstarávateľom a vedúcim pracovníkom mestských a obecných úradov a zároveň im ukázať metódy verejného obstarávania zamerané inak ako na najnižšiu cenu. Workshop je určený najmä zástupcom miest a obcí, verejným obstarávateľom, stavebným spoločnostiam, spoločnostiam zameriavajúcich sa na inovácie, zástupcom verejnej správy a NKÚ a projektantom zastúpených v SKA. V rámci workshopu budú prezentované témy: význam kvalitnej projektovej dokumentácie, postup Design & Build, reverzné obstarávanie, využitie MEAT kritérií a iné.

Fórum slovenského stavebníctva 23.3.2023, EXPO Club

Diskusné fórum sa uskutoční dňa 23. 3. 2023 v Incheba EXPO Clube. Odborným garantom fóra sú Zväz stavebných podnikateľov Slovenska a Technický skúšobný ústav stavebný, n. o. Rozdelené bude do dvoch panelov: Kontrola vlastnostní stavebných výrobkov na stavbách a Kvalita stavebných prác požadovaná pri obnove budov. Fórum je určené všetkým účastníkom investičnej výstavby, verejným a súkromným investorom, developerom, lídrom priemyslu, primátorom a ostatným pracovníkom verejného sektora, manažérom projektových a stavebných firiem. Cieľom podujatia je zoznámenie sa s najnovšími trendmi a poznatkami, výmena skúseností medzi odbornou verejnosťou, propagácia dobrej praxe a úspešných príkladov, odborná diskusia účastníkov investičnej výstavby.

Podpora  vzdelávania v stavebníctve na stredných a vysokých školách

Stavebníctvo sa v súčasnosti borí s viacerými vážnymi problémami. Jedným z nich je nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Potvrdzujú to i nelichotivé štatistiky, podľa ktorých až 91% absolventov pracuje v inom odvetví ako v stavebníctve, z čoho vyplýva, že do roku 2025 bude nedostatok absolventov vo výške 19 tisíc osôb.

Aj z tohto dôvodu Zväz s intenzívnou podporou spoločnosti Incheba, a.s. organizuje na veľtrhu sprievodné podujatia, ktoré majú prostredníctvom statických prezentácií od 22. – 24. marca 2023 v hale A1 predstaviť  návštevníkom pokrok vo vzdelávaní a možnosti uplatnenia v stavebnom priemysle. Prezentovať rôzne ukážky bude spolu 11 významných stredných priemyselných odborných škôl na Slovensku, ako aj stavebné fakulty z Košíc a Žiliny. Účastníci sa budú môcť zoznámiť s virtuálnou a zmiešanou realitou, 3D projekciou inžinierskych a pozemných konštrukcií, s meračskou technikou, geodetickými stanicami, zapájaním obnoviteľných zdrojov energie, ukážky prác v 3D programoch a tiež s inovatívnou montážou modulu bytovej jednotky – kúpeľne s WC a technickou miestnosťou.

Majstrovstvá Slovenska strechárskych remesiel žiakov odborných škôl s medzinárodnou súťažou

Cech strechárov Slovenska v úzkej spolupráci s partnerskými členmi cechu,  počas stavebného veľtrhu CONECO 2023 v dňoch 22. a 23. marca 2023 v hale A1, zorganizuje súťaž žiakov odborných škôl. Veľtrh v Bratislave zostáva zatiaľ posledným podujatím, kde sa môže  prezentovať odborné  školstvo a strechárske remeslá v rámci Slovenska.

Súťaž sa koná pod záštitou Ministerstva dopravy a výstavby SR a Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska.

Tento rok bude súťažiť 7 dvojčlenných družstiev.

19. Majstrovstvá Slovenska maliarskych remesiel žiakov odborných škôl.

V tomto roku sa, v prvých dvoch dňoch veľtrhu, koná v poradí už 19. ročník Majstrovstiev Slovenska maliarskych remesiel žiakov, na ktorej žiaci stredných odborných škôl ukážu, aké cenné zručnosti kreativity nadobudli počas praktickej výučby. Organizátorom majstrovstiev je Cech maliarov Slovenska a záštitu nad podujatím prevzal Zväz stavebných podnikateľov Slovenska.

Každý ročník súťaže je  jedinečný a môžeme sa tešiť na ukážkové prevedenia vlastnej tvorby žiakov. Súťaž pozostáva z troch častí – povinnej tvorby, kde sa hodnotí presnosť a optika danej predlohy, časovky – na danú predlohu majú súťažiaci najviac 2 hodiny a vlastnej tvorby, tzn. motív, ktorí si súťažiaci sami vyberú. Presnosť, optika, čistota a vlastná fantázia –  to sú atribúty našich najúspešnejších súťažiacich.

Príďte aj vy podporiť zručných a nápaditých maliarov, ktorí aj tento rok vytvoria profesionálne diela.

Zvládol by si byť bagristom?

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska v spolupráci so spoločnosťou STRABAG s.r.o. aj tento rok pre vás pripravil 22. a 23. marca, počas medzinárodného veľtrhu CONECO Racioenergia 2023, bagrový trenažér spoločnosti STRABAG. Vďaka rôznej náročnosti úloh sa s trenažérom zabaví ktokoľvek – od detí až po profesionálnych bagristov.

Stánok Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska

Tradične aj v tomto roku bude mať zväz na veľtrhu svoj stánok. Opäť bude zameraný na prepojenosť stavebníctva s novými a digitálnymi technológiami, uplatniteľnosť v stavebníctve a jeho atraktívnosť. Súčasne sa budú v stánku prezentovať aj priebežné výsledky medzinárodného európskeho projektu GreenDeal4Buildings.

Prevzaté z https://sita.sk/vrealitach/zvaz-stavebnych-podnikatelov-slovenska-organizuje-na-veltrhu-coneco-2023-viacero-inspirativnych-podujati/

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline