Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[trend.sk] Bezemisné budovy dostali v europarlamente zelenú. Otázne je, kto ich zaplatí

Renovácia budov vyjde Slovákov na miliardy eur

Aj napriek ráznemu odporu nakoniec v Európskom parlamente prešla smernica o energetickej hospodárnosti (EPBD). Stanovuje prísnejšie pravidlá pre novostavby a prikáže členským štátom aj väčšiu mieru renovácií existujúcich budov.

Cieľom je podstatné zníženie emisií skleníkových plynov a spotreby energie v európskom stavebnom sektore. Budovy v Európe sú totiž spotrebúvajú 40 percent energie a vytvárajú 36 percent emisií. V súčasnosti sú tri zo štyroch budov energeticky neefektívne.

Podľa novej smernice budú musieť byť všetky nové budovy od roku 2028 bezemisné, vybavené napríklad solárnymi technológiami. Termín pre obývané budovy prevádzkované alebo vlastnené verejnými orgánmi je ešte skorší – rok 2026. Ostatné obytné budovy budú musieť prejsť veľkou rekonštrukciou do roku 2032. Do roku 2050 má byť celý stavebný sektor takmer úplne bez emisií.

Zákon, o ktorom sa hlasovalo v utorok 14. marca, teraz prechádza do fázy rokovania medzi Radou EÚ, parlamentom a komisiou s cieľom dosiahnuť konečný text.

Európsky parlament bude následne o zmenách rokovať s členskými štátmi. Najväčšími odporcami smernice sú Taliani a Poliaci, ktorí majú najviac zastaralý fond nehnuteľností. „Budeme proti ako vláda, ale predovšetkým ako Taliani,“ povedal ešte pred hlasovaním v pléne taliansky minister infraštruktúry Matteo Salvini. Talianske národné stavebné združenie ANCE odhaduje, že opatrenia EÚ ich môžu v nasledujúcich desiatich rokov stáť 400 miliárd eur.

Celý článok aj s vyjadrením prezidenta Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska, Ing. Pavla Kováčika, PhD., MBA., si prečítate na https://www.trend.sk/spravy/bezemisne-budovy-dostali-europarlamente-zelenu-otazne-je-kto-ich-zaplati

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline