Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[sita.sk] Transformácia na bezemisnú a bezodpadovú podobu EÚ je veľkou výzvou aj pre slovenské stavebníctvo

2.4.2023 | Pripravovaná postupná transformácia na bezemisnú a bezodpadovú podobu Európskej únie do roku 2050 je veľkou výzvou aj pre slovenské stavebníctvo.

Prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) Pavol Kováčik hovorí, že dovtedy treba podľa toho pripraviť aj infraštruktúru budov, či už novovybudované alebo obnovené.

Plánované zmeny v kontrole vlastností stavebných výrobkov na stavbách a kvalite stavebných prác pri obnove budov boli hlavné témy odbornej konferencie Fórum slovenského stavebníctva 2023.

Dramatickejšia zmena kvalifikácie

Profesijná organizácia zamestnávateľov v stavebníctve ju zorganizovala v rámci veľtrhov Coneco a Racioenergia spolu s Technickým a skúšobným ústavom stavebným.

„Je to veľká výzva, ale my sa toho nebojíme,“ povedal pre agentúru SITA Kováčik s tým, že nejde o nové technológie a postupy, ktoré sú v podstate zvládnuté, ale o ich hromadné nasadenie.

„Bude sa to týkať v podstate všetkých budov, či už novopostavených alebo tých, ktoré sa budú musieť obnovovať. A to si vyžaduje ďaleko dramatickejšiu zmenu kvalifikácie a počtu kvalifikovaných pracovníkov, samozrejme, aj dostatok zodpovedajúcich materiálov či prvkov na výstavbu,“ upozornil šéf ZSPS.

Povinné digitálne databázy

Stavebníctvo sa teda musí pripraviť na pomerne významné zmeny. Budú sa týkať nielen samotných stavbárov, ale aj projektantov, urbanistov či stavebných úradov.

„Digitálne databázy budú povinné z pohľadu smerníc Európskej únie, pretože tá predpokladá, že v tom čase už všetky procesy aj legislatívne v stavebníctve budú digitalizované, čo na Slovensku v podstate len začíname,“ poznamenal Kováčik.

Stavebníctvo na Slovensku bolo podľa neho relatívne konzervatívne sa rozvíjajúcim odvetvím, postupy sa menili veľmi pomaly v čase v porovnaní napríklad s automobilovým priemyslom.

„Dnes je doba, aby sme podstatne zvýšili tempo transformácie na moderné pracovné výrobné postupy ako robotizácia, digitalizácia. Takže je to veľká výzva pre stavebníctvo,“ dodal prezident ZSPS.

Prevzaté z https://sita.sk/vpriemysle/transformacia-na-bezemisnu-a-bezodpadovu-podobu-eu-je-velkou-vyzvou-aj-pre-slovenske-stavebnictvo/

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline