Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[stavebnictvoabyvanie.sk] Trh stavebných prác tento rok bude v poklese -1,3 %, oživenie o +2,2 % čakajú projektové firmy

11.5.2023 | Trh stavebných prác tento rok klesne o 1,3 %. Stavebné spoločnosti venujúce sa pozemnej výstavbe očakávajú väčší prepad trhu. Kapacity stavebných spoločností sú vyťažené na 85 %.

Stavebné spoločnosti majú v priemere zazmluvnené zákazky na 8 mesiacov dopredu. Vyššie tržby očakávajú stavebné firmy až v roku 2024. Spoločnosti, ktoré dodávajú projekty pre sektor stavebníctva, očakávajú rast svojich tržieb o 3,5 % v tomto roku. Firmy majú aktuálne zazmluvnené zákazky na 6 mesiacov dopredu a ich kapacity sú aktuálne vyťažené na 81 %. Vyššie tržby očakávajú projektové firmy venujúce sa prevažne inžinierskej projektovej činnosti. Vyplýva to z Polročnej štúdie slovenského stavebníctva H1/2022 spracovanej analytickou spoločnosťou CEEC Research.

Ekonomické podmienky naďalej výrazne ovplyvňujú dopyt po stavebnej práci. V dobe, kedy sa recesia objavila v niektorých odboroch hospodárstva, sú investície do stavieb a renovácií znížené, čo vedie k poklesu trhu stavebných prác. V tomto roku očakávajú stavebné spoločnosti pokles trhu o 1,3 %. V nasledujúcom roku sa očakáva, že sa na Slovensku prejaví vyšší výkon ekonomiky a stavebné spoločnosti už počítajú s mierne optimistickejšou situáciou, keď predikujú rast trhu o 2,3 %. Vývoj však zostáva závislý na vonkajších politicko-ekonomických vplyvoch.

Menej zákaziek na stavebnom trhu očakávajú stavebné spoločnosti venujúce sa prevažne pozemnému staviteľstvu, ktoré pre tento rok očakávajú prepad trhu stavebných prác až o 1,8 % a pre nasledujúci rok, naopak, očakávajú priaznivejšie podmienky v segmente s rastom trhu o 1,9 %. Inžinierske staviteľstvo je závislé predovšetkým na verejných zákazkách. Investície štátu do dopravnej infraštruktúry sektora veľmi pomáhajú, vďaka čomu dokáže lepšie predikovať situáciu a očakáva pre tento rok stagnáciu. Pre nasledujúci rok je avšak optimistickejšie a očakáva rast trhu až o 3,5 %.

V posledných rokoch sa riaditelia v slovenskom stavebníctve často obávali skôr prepadu. V roku 2023 očakávam relatívne stabilnejšiu situáciu s výraznejšou stagnáciou v oblasti rezidenčnej výstavby, pretože sa tento rok dokončuje veľa projektov z minulých rokov. V predikciách do budúcich rokov bude veľa záležať na ďalších investíciách do potrebnej strategickej dopravnej a energetickej infraštruktúry štátu a rozvoju naštartovaných projektov podpory bytovej politiky,“ hovorí Michal Vacek, výkonný riaditeľ CEEC Research.

Tržby stavebných spoločností budú v tomto roku skôr stagnovať. Priemerne stavebné spoločnosti očakávajú rast svojich vlastných tržieb iba o 0,4 %. Pre nasledujúci rok už predikujú rast svojich tržieb v priemere až o 2,4 %. Tento predpokladaný vývoj nepokrýva dvojcifernú mieru inflácie a rastúce tempo vstupných nákladov.

Kapacity stavebných spoločností sú vyťažené na 85 %

V súčasnej chvíli sú kapacity stavebných spoločností vyťažené v priemere na 85 %, čo predstavuje pokles z 93 % v súvislosti s úbytkom zákaziek. Aktuálne majú viac vyťažené kapacity spoločnosti venujúce sa pozemnému staviteľstvu, v letných mesiacoch sa vyťaženie oboch segmentov pravdepodobne vyrovná. S vyšším vyťažením počítajú stavebné spoločnosti v nasledujúcom polroku, a to na 90 %. Z dlhodobého hľadiska možno povedať, že ide o nadpriemerné využitie kapacít.

Stavebné firmy majú v súčasnej chvíli v priemere zazmluvnené zákazky na 8 mesiacov dopredu. V roku 2021 a 2022 bol priemer zazmluvnených stavebných zákaziek 7 mesiacov.

Stavebníctvo prechádza náročným obdobím. NDS má vo výstavbe vyše 60 km diaľnic a rýchlostných ciest. Počítame aj s vyhodnotením súťaží a začiatkom stavebných prác úsekov R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča a R4 Prešov – severný obchvat II. etapa,“ doplňuje Vladimír Jacko, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Národná diaľničná spoločnosť.

Zásobu práce tvoria verejné zákazky z roku 2022, začiatkom roka spomaľujú

Z pohľadu objemu práce hrajú verejné zákazky v stavebníctve veľmi zásadnú úlohu a tvoria okolo 40 - 50 % stavebných výkonov. Sú nezastupiteľnou súčasťou kondície tohto sektora domácej ekonomiky. V roku 2022 bolo vydaných na Slovensku 1 720 oznámení o stavebnej zákazke, čo v porovnaní s  predchádzajúcim rokom predstavovalo pokles o 5,8 %, ale celková (predpokladaná) hodnota oznámení o stavebnej zákazke v roku 2022 na Slovensku činila 3 719 mil. EUR a bol dokonca zaznamenaný jej medziročný rast o 51,3 %. Pre vývoj slovenského stavebníctva v tomto roku je dôležitým faktorom, ako investície štátu a ďalších verejných zadávateľov tvoria zásobu práce.

V 1. štvrťroku 2023 bolo vydaných 375 oznámení o stavebnej zákazke, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavovalo pokles o 41,3 %. Pokiaľ by sme porovnávali iba nadlimitné zákazky, dostaneme medziročný pokles počtu oznámení o zákazke o 32,9 %.  Celková predpokladaná hodnota oznámení o stavebnej zákazke v 1. štvrťroku 2023 činila 740 mil. EUR a bol zaznamenaný jej medziročný pokles o 40,2 %. Pre nadlimitné zákazky klesla hodnota o 46,9 %. Medziročné zmeny sú do značnej miery spôsobené vysokou porovnávajúcou základňou.

V 1. štvrťroku 2023 bolo zadaných 236 stavebných zákaziek, čo je o 37,6 % menej než v predchádzajúcom roku. Pokiaľ by sme porovnali iba nadlimitné zákazky, dostaneme rast o 22,6 %. Niektoré zadávacie konania stále bežia a tiež nie všetky oznámenia o zadaní zákazky boli dodané, preto treba očakávať, že v ďalších mesiacoch budú dáta ešte aktualizované. Hodnota zákaziek zadaných v 1. štvrťroku 2023 činila 302 mil. EUR a medziročne klesla o 47,8 %. Pokiaľ by sme posudzovali hodnotu zadaných zákaziek iba pre nadlimitné zákazky, dostaneme medziročný pokles o 50,1 %.

Ešte začiatkom roka sme predpokladali, že rok 2023 bude rokom oživenia. V zmysle vládnych prísľubov sme očakávali v tomto roku zvýšené čerpanie EŠI fondov z končiaceho programovacieho obdobia.  Dnes,  žiaľ, vidíme, že rok 2023 bude pre stavebníctvo na Slovensku ďalším rokom premárnených príležitostí. To potvrdzuje aj dnes už vládou priznané rekordné nevyčerpanie v tomto roku končiacich EÚ fondov na stavebné investície,“ upozorňuje Pavol Kováčik, prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska.

Trh projektových prác tento rok porastie o 2,2 %

Trh projektových prác a vývoj na ňom predznamenáva vývoj v stavebníctve. Z odpovedí riaditeľov projektových spoločností je zjavné, že projektových zákaziek na trhu pribúda, a teda v budúcich rokoch úmerne tomu pribudne stavebných zákaziek. Pre tento rok očakávajú riaditelia projektových spoločností rast trhu o 2,2 % a v roku 2024 ďalší rast dokonca o 3,2 %. Tento vývoj teda môže znamenať rýchle zotavenie tiež v stavebníctve, na čo poukazuje vnímanie riaditeľov stavebných spoločností, ktorí pre budúci rok počítajú zhodne s rastom trhu.

Vývoj projektových prác v roku 2023 zaznamenáva výrazný rast. Je zrejmá určitá konjunktúra po rokoch v čase covidu, kedy sme mali viacej projektov zastavených alebo úplne zrušených,“ hovorí Ján Majerský, generálny riaditeľ spoločnosti PROMA.

Firmy zaoberajúce sa pozemnou projekciou očakávajú rast trhu o 2,4 % a firmy venujúce sa prevažne projekcii inžinierskych stavieb očakávajú rast trhu o 2,4 %. V roku 2024 ale majú výraznejšie vyššie očakávania projektanti inžinierskych stavieb. Tí očakávajú rast trhu o 4,4 %. To môže byť dobrou správou pre stavebné spoločnosti venujúce sa výstavbe ciest a diaľnic, pretože je pravdepodobné, že budú v roku 2024 a 2025 zadávané prevažne tieto zákazky.

Projektové spoločnosti očakávajú aj rast svojich tržieb, čo odráža rastúcu infláciu, ktorú čiastočne vyrovnávajú niektoré spoločnosti práve rastom cien. V tomto roku spoločnosti čakajú rast svojich tržieb o 3,5 % a v roku 2024 potom o ďalších 3,8 %.

Projektové firmy majú aktuálne zazmluvnené zákazky na 6 mesiacov dopredu a ich kapacity sú aktuálne vyťažené na 81 %. To je pomerne nízke vyťaženie oproti extrémnemu vyťaženiu pred viac ako 4 rokmi. Tiež v druhom polroku očakávajú projektové spoločnosti vyťaženie iba na hranici 82 %.

Celý článok aj s grafmi si môžete prečítať na https://www.stavebnictvoabyvanie.sk/stavebnictvo/5257-trh-stavebnych-prac-tento-rok-bude-v-poklese-1-3-ozivenie-o-2-2-cakaju-projektove-firmy

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
(02) 436 332 63

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline