Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[sita.sk] Zhotoviteľom s nepredvídateľným rastom cien pomôžu podľa Doležala dva metodické pokyny

11.05.2023 |Odchádzajúci dočasne poverený minister dopravy Andrej Doležal (nom. Sme rodina) očakáva, že pripravené dva zásadné metodické pokyny pomôžu zhotoviteľom vysporiadať sa s nepredvídateľným rastom cien stavebných materiálov.

Valorizačná doložka na kompenzáciu

Jeden z nich rieši spätne aj zmluvné záväzky, ktoré nemali alebo mali čiastočnú valorizáciu. Druhý pokyn je zameraný na budúce stavebné zákazky, aby mali aj valorizačnú doložku na kompenzáciu aj významných výkyvov v raste cien stavebných materiálov.

„Chceme dať zhotoviteľom, v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, možnosť dodatkovať stavby o skutočne objektívne sumy. Nie je to jednoduché, proces bude komplikovaný. Museli sme to spraviť tak, aby to bolo férové, auditovateľné a hlavne v súlade so zákonom,“ informoval vo štvrtok na stretnutí lídrov slovenského stavebníctva Doležal.

Končiaci minister pripomenul, že oba metodické pokyny pripravili spolu s Úradom pre verejné obstarávanie, Útvarom hodnoty za peniaze (ÚHP), so Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska a s analytikmi na ministerstve dopravy.

Cieľ je aby sektor nekolísal

Podľa Doležala s ÚHP nie sú v konflikte. „Som presvedčený, že vedenie ministerstva dopravy ukázalo, že sa dá spolupracovať s ÚHP. Nie vždy sme našli spolu super zhodu, podstatné je, že vo veľkých stavbách, štúdiách a názoroch sme sa zhodli. Výsledkom je, že sme dokázali spolu ešte v roku 2020 pripraviť zásadné dokumenty – harmonogram výstavby cestnej aj železničnej infraštruktúry,“ pripomenul minister.

Cieľom by podľa neho malo byť to, aby stavebný sektor nekolísal, aby sa dali predvídať kapacity. Preto vytvorili nielen priorizáciu zásadných stavieb v cestnej a železničnej infraštruktúre, pričom harmonogram je na desať rokov, aby sa dalo predvídať.

„Ak máme niečo rozostavať v rokoch 2027 až 2029, prípravu musíme začínať teraz. Na to je harmonogram a to je ukážka spolupráce s ÚHP,“ dodal Doležal.

Prevzaté z https://sita.sk/vrealitach/zhotovitelom-s-nepredvidatelnym-rastom-cien-pomozu-podla-dolezala-dva-metodicke-pokyny/

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
(02) 436 332 63

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline