Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[GD4B] Stretnutie odbornej skupiny pre stavebníctvo a hodnotový reťazec

V rámci prípravy na druhé stretnutie Slovenského okrúhleho stola prebehlo na pôde Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska stretnutie Odbornej skupiny pre stavebníctvo a hodnotový reťazec.

Odborná skupina sa venovala hlavne financovaniu vzdelávania a ďalšieho vzdelávania na všetkých stupňoch. Diskutovalo sa o návrhu opatrení a riešení v súvislosti s potrebou aplikovania inovácií  na všetkých stupňoch a úrovniach vzdelávacieho systému. Priorita smerovala k formám a uplatneniu najmä na úrovni ďalšieho odborného vzdelávania. Zdôraznil sa význam ďalšieho odborného vzdelávania a význam tzv. kontinuálneho vzdelávania v zmysle procesu a vo význame  celoživotného vzdelávania pozdĺž celého hodnotového reťazca. Zdôraznil sa význam inovácií v sektore stavebníctva a úloha kontinuálneho vzdelávania a jeho podpora aj z EÚ. Pomôcť by napríklad mohol systém „certifikácie dodávateľov“, kde jedným z podmienok získania certifikátu by boli aj odborne vyškolení zamestnanci a pracovníci dodávateľskej firmy.

Boli zadefinované aj kľúčové zručnosti, ktoré sú potrebné pre implementáciu inovácií, a to konkrétne:

  • Zručnosti na vykonávanie hĺbkovej renovácie budov, a to aj prostredníctvom modulárnych a industrializovaných riešení;
  • Zručnosti pre nové a existujúce budovy s takmer nulovou spotrebou energie (nZEB) a preklenutie priepasti smerom k budovám s nulovými emisiami (ZEB);
  • Zručnosti na integráciu obnoviteľnej energie a účinných technológií vykurovania a chladenia, najmä tepelných čerpadiel; zručnosti pre inštalatérov v oblasti modernizácie vykurovania a chladenia v rámci renovačných projektov;
  • Zručnosti súvisiace s uhlíkom počas celého životného cyklu (prostredníctvom hodnotenia potenciálu globálneho otepľovania), obehovým stavebníctvom a efektívnosťou využívania zdrojov a využívaním úrovňového rámca;
  • Digitálne zručnosti podporujúce vyššiu energetickú efektívnosť budov, najmä prostredníctvom lepšieho využívania informačného modelu budov;
  • Zručnosti na zvýšenie úrovne inteligentných budov na vyššiu energetickú efektívnosť (na základe indikátora inteligenčnej pripravenosti), najmä so zameraním na senzory, ovládacie prvky a systémy správy budov.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline