Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[rtvs.sk] Ak stavbárov nevyplatí zamestnávateľ, náhradu môžu žiadať od investora. Firmy kritizujú novú smernicu

31.7.2023 | Návrh chce do Zákonníka práce dostať ministerstvo práce.

Zamestnanci v stavebníctve, ktorým zamestnávateľ nevyplatil mzdu, budú môcť žiadať svoju výplatu priamo od investora. Návrh chce do Zákonníka práce dostať ministerstvo práce. Podnikatelia v stavebníctve návrh kritizujú. Podľa nich má zásadné nedostatky.

Ak subdodávateľ nevyplatí svojim zamestnancom mzdu, môžu svoju výplatu pýtať od zhotoviteľa stavby. A ten im ju vyplatiť musí. Takúto zmenu nám do Zákonníka práce prikazuje zapracovať európska smernica.

„V akej výške treba zaplatiť zamestnancovi mzdu, ako sa potom bude správať obchodný vzťah medzi dodávateľom stavby a stavebnou spoločnosťou. Aký to bude maž vplyv na garančný fond, na prípadný trestný čin nevyplatenia mzdy zo strany zamestnávateľa. A množstvo ďalších otázok, ktoré v novele nie sú vyriešené,“ vysvetlil Machunka.

Takými sú napríklad exekučné zrážky alebo výživné. Firma, ktorá nemá o zamestnancovi kompletnú agendu, nemá ako vedieť, či zamestnanec nepoberá invalidný dôchodok, alebo aká je jeho rodinná situácia. A nielen to.

„Má povinnosť vyplatiť mzdu do 15 dní, ale vyšší dodávateľ nie je schopný do 15 dní preveriť oprávnenosť požiadavky toho zamestnanca, ktorý si požiada. Vzniká tu pre manažment dodávateľa trestnoprávna zodpovednosť,“ priblížil prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Pavol Kováčik.

Diskusia s rezortom práce

„Odmietame túto novelu, je v praxi nevykonateľná. My nerozporujeme potrebu aproximácie smernice do slovenskej legislatívy, ale touto novelou vznikne množstvo nejasností,“ ohradil sa Machunka.

„Každý zamestnávateľ si chráni svojich zamestnancov. Úmyselné nevyplatenie miezd nám nedáva zmysel. To by o tých zamestnancov okamžite prišiel. Riešime umelý problém, ktorý neexistuje. Na druhú stranu vytvárame nedomyslenou a nedotiahnutou úpravou množstvo možností, ako zneužívať diery, ktoré táto novela spôsobí,“ kritizuje Kováčik.

Ministerstvo práce je otvorené diskusii o návrhu. Zamestnávatelia sa už v piatok (4. 8.) stretnú s odborníkmi z rezortu, aby spolu zásadné pripomienky doladili.

prevzaté z https://spravy.rtvs.sk/2023/07/ak-stavbarov-nevyplati-zamestnavatel-nahradu-mozu-ziadat-od-investora-firmy-kritizuju-novu-smernicu/

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline