Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
Využitie PPP v železničnej infraštruktúre

 doc ppp

Financovanie železničných investičných projektov zo súkromných zdrojov
Dátum publikácie: 8/2023
Jazyková verzia: Slovenská
Počet strán dokumentu: 178 strán
Spracoval: Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Popis: Cieľom tohto dokumentu je poukázať na možnosti využitia súkromného kapitálu pri naplňovaní našich budúcich investičných potrieb v oblasti rozvoja železníc.

Železnice budú zohrávať kľúčovú úlohu pri prechode na bezemisnú a udržateľnú dopravu. Príchodom novej vysokorýchlostnej železnice vznikne ďalší impulz, ktorý bude nielen formovať dopravné trendy, ale otvorí aj potenciál prekresliť demografickú a hospodársku mapu strednej Európy.

Výhodná poloha v srdci Európy predurčujú Českú a Slovenskú republiku k posilneniu ich úlohy ekonomického hubu (centra) a prilákaniu kvalifikovaných odborníkov a kapitálu. Železnice budú zabezpečovať podstatnú časť dopravy na vzdialenosti 300 - 500 km a kvalita života a skrátenie času cestovania medzi susednými krajinami môžu byť našou výhodou. Rovnako územím v centre Európy môžu Česká a Slovenská republika ponúknuť ďalšiu pridanú hodnotu pre transeurópsky prenos elektrickej energie a dát.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline