Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[Tlačová správa] AKO AKCELEROVAŤ ROZVOJ ŽELEZNIČNEJ INFRAŠTRUKTÚRY NA SLOVENSKU? PREČÍTAJTE SI V NOVEJ PUBLIKÁCII ZSPS!

V Bratislave, 25. 9. 2023 | Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) v spolupráci s českou Asociáciou pre rozvoj infraštruktúry, Správu železníc a európskymi odborníkmi predstavujú odbornú publikáciu  o efektívnom nástroji rozvoja domácej železničnej infraštruktúry s názvom Využitie PPP v železničnej infraštruktúre. 

Roky zanedbávaná výstavba a údržba dopravnej infraštruktúry na Slovensku si už v najbližších rokoch vyžiada rýchly reštart stavebných aktivít v rámci celej krajiny. Ten okrem priaznivých politických podmienok bude vyžadovať rozsiahlu mobilizáciu zdrojov - personálnych, materiálových, technologických a finančných a ich profesionálnu organizáciu a koordináciu. ZSPS sa v rámci vytvárania priaznivých podmienok pre stavebníctvo proaktívne venuje riešeniu všetkých týchto otázok. Bez potrebných zmien v legislatíve, investícií do technológií, materiálu či kvalifikovanej pracovnej sily to však nepôjde. Riešeniu všetkých týchto problémov sa ZSPS dlhodobo proaktívne venuje. S cieľom vytvárať priaznivé podmienky pre sektor stavebníctva pripravil ZSPS spoločne s odbornými partnermi komplexný odborný dokument s názvom Využitie PPP v železničnej infraštruktúre.

Financovanie dopravnej infraštruktúry bude v nasledujúcich rokoch výrazne ovplyvnené viacerými významnými faktormi so zásadným dopadom na sektor dopravného staviteľstva. V období pretrvávajúcej inflácie a rastúcich je potrebné zabezpečiť dostatočné finančné krytie investičných projektov vo fáze ich prípravy aj výstavby. Už dnes je isté, že na pokrytie týchto potrieb doterajšie Európske štrukturálne a investičné fondy v kombinácii so štátnym rozpočtom skrátka stačiť nebudú. ZSPS preto v najnovšej publikácii poukazuje na možnosti efektívneho využitia súkromného kapitálu pri naplňovaní investičných potrieb v oblasti rozvoja železníc na Slovensku a v Česku. „Práve železnice totiž budú v nasledujúcom období zohrávať kľúčovú úlohu pre konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky a pri prechode na bezemisnú a udržateľnú dopravu. Moderná železnica bude nielen formovať dopravné trendy, ale otvorí aj potenciál prekresliť demografickú a hospodársku mapu celej strednej Európy,“ vysvetľuje prezident ZSPS, Pavol Kováčik.

Výhodná poloha v srdci Európy predurčuje Slovensko k výraznému posilneniu jeho úlohy ekonomického hubu (centra) a prilákaniu kvalifikovaných odborníkov či zahraničných investícií. „Tak ako sa pred 180 rokmi vytvorila podoba dnešnej železnice, tak sa teraz okolo nás  vytvára podoba novej modernej železnice na ďalších 100 rokov,“ dopĺňa Kováčik. Železnice budú aj na Slovensku zabezpečovať podstatnú časť dopravy, budú skracovať čas cestovania do práce aj do/zo susedných krajín. Rýchlosť, akou budú nové projekty pripravené, zrealizované a sprevádzkované, bude rozhodujúca pre finančnú podporu z Európy. „Napríklad Poľsko a pobaltské krajiny pripravujú stovky kilometrov nových vysokorýchlostných tratí, avšak im sa, na rozdiel od Slovenska a Česka, už v minulosti podarilo zefektívniť povoľovacie a majetkoprávneprocesy,  legislatívu, vďaka čomu sa príprava ich dopravných stavieb niekoľkonásobne zrýchlila. Práve týmto príkladom by sa mala inšpirovať aj naša krajina. Profesionálna  príprava, dostatok finančného kapitálu, sú predpokladmi pre  rýchlu a efektívnu realizáciu - to sú rozhodujúce faktory pre úspešnú budúcnosť železnice na Slovenku,“ dodáva prezident ZSPS, Pavol Kováčik.

Publikáciu si môžete stiahnuť kliknutím na nasledujúci odkaz: bit.ly/staviamezeleznice.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline