Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[Pozvánka] Vstupné školenia v rámci certifikácie systému manažérstva zhotovovania vyhradených stavieb

vyhradene stavby cover

Zákon č. 201/2022 Z. z. o výstavbe v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. apríla 2024 prináša viaceré významné zmeny doterajšej stavebnej praxe. Jednou z nich, a to mimoriadne významnou z hľadiska bezpečnosti a kvality výstavby je zavedenie kategórie vyhradených stavieb.

Zákon výslovne uvádza, že vyhradenou stavbou je budova alebo inžinierska stavba, ktorá je technologicky náročná alebo konštrukčne neobvyklá, ktorá z hľadiska rozsahu stavebných prác a technológie stavebných prác a použitých stavebných výrobkov kladie zvýšené nároky na organizovanie výstavby, na koordináciu činností vo výstavbe a na potrebné technické vybavenie zhotoviteľa stavby.

Z ďalších ustanovení tohto zákona vyplýva, že generálnym zhotoviteľom stavby tejto kategórie môže byť len zhotoviteľ, ktorého systém manažérstva bol auditovaný a získal certifikát systému manažérstva zhotoviteľa vyhradenej stavby podľa certifikačnej schémy vyjadrenej v dokumente „Národný dokument: Požiadavky na orgány vykonávajúce audit a certifikáciu systému manažérstva zhotoviteľa vyhradených stavieb. Požiadavky na systém manažérstva“ (ďalej len „národný dokument“).

ZSPS v záujme racionálneho a  kvalitného zavedenia systému auditu a certifikácie systému manažérstva zhotoviteľa vyhradených stavieb pripravil v dňoch 17. a 18. októbra 2023, v priestoroch ZSPS, vstupné školenia pre manažment stavebných firiem, uchádzajúcich sa o certifikát systému manažérstva zhotoviteľa vyhradenej stavby ako aj pre certifikačné orgány uchádzajúce sa o akreditáciu pre auditovanie a certifikovanie systému manažérstva zhotoviteľa vyhradených stavieb.

Informácie o školení ako aj registráciu nájdete:

Prednášateľmi budú odborníci zo Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska ako aj Úradu pre územné plánovanie a výstavbu. Absolventi školenia dostanú osvedčenie o absolvovaní školenia.

final logo csmzvs

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline