Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[trend.sk] Hoci sú alternatívne palivá skôr pre nadšencov, tie v budúcnosti premenia logistiku na zelenú

8.10.2023 | Inflácia zvýšila náklady v logistike. Ako ovplyvnila plány firiem a do akej miery ich zachránila v čase krízy automatizácia a digitalizácia, aj o tom diskutovali experti na konferencii v Bratislave

Na pálčivé otázky týkajúce sa súčasnosti a budúcnosti logistiky sa pokúsili nájsť koncom septembra odpovede účastníci bratislavskej TREND konferencie Priemysel a logistika, ktorá sa konala pod záštitou Ministerstva dopravy SR. Odborné podujatie za účasti viac ako 130 profesionálov z oblasti dopravy, manipulačnej techniky, developmentu, stavebníctva a digitalizácie sa venovalo aj problematike udržateľnosti.

Prechod k zelenej doprave

V čase, kedy je cena pohonných hmôt ako na hojdačke a alternatívne palivá nie sú lacné, je bezbolestný prechod na zelenú dopravu spochybnený. Účastníci úvodnej panelovej diskusie sa teda pokúsili nájsť riešenia, ako dosiahnuť do roku 2050 uhlíkovú neutralitu pri preprave tovaru.

„Sektor dopravy sa významne podieľa na produkcii skleníkových plynov. Preto je cieľom dekarbonizácia dopravy, ktorá bude príležitosťou pre slovenský strojárenský priemysel vďaka rastu dopytu po výrobe dopravných prostriedkov nulovými emisiami,“ zdôraznil štátny tajomník rezortu dopravy Jaroslav Kmeť.

Na vývoj nových nákladných vozidiel na alternatívne pohony vynakladá nemalé finančné prostriedky firma Dachser. Podľa jej finančnej riaditeľky pre región Juhovýchodnej Európy Ivety Šurganovej majú v dvanástich európskych mestách v prevádzke elektrické dopravné prostriedky.

Elektrické nákladné vozidlo s dosahom 330 kilometrov využíva Dachser na väčšie vzdialenosti. „Napriek pesimistickým názorom majú aj vodíkové nákladné vozidlá budúcnosť. My ich testujeme v Nemecku. Pre nás to nie je teória, ale realita,“ dodala I. Šurganová.

Pomôžu len globálne riešenia

Aby bola nákladná doprava efektívna a bezemisná, treba nájsť globálne riešenia. Myslí si to generálny riaditeľ dopravnej a logistickej spoločnosti Topnad Pavol Jančovič, podľa ktorého pätnásť kontajnerových lodí znečistí ovzdušie tak ako všetky osobné vozidlá na svete. V súvislosti s elektrickými nákladnými vozidlami poukázal na vyššie prevádzkové náklady, ako si vyžadujú kamióny na naftu.

„Výzvou je vysvetliť zákazníkovi, aby súhlasil s vyššou cenou prepravy tovaru,“ hovorí P. Jančovič s tým, že len spolupráca štátu, výrobcov a logistických firiem prinesie zmeny. Riešenie tkvie vo vytvorení nového systému tak, aby sa ekológia premietla do štandardného života ľudí.

Zelené ciele sú podľa generálneho sekretára Združenia pre výrobu a využitie biopalív Radoslava Jonáša dosiahnuteľné. Práve biopalivá pomáhajú štátu plniť ciele pri znižovaní emisií. „Ekonomika tu hrá prím a štát má tie páky, ktorými dokáže vytvoriť vhodné prostredie,“ dodal R. Jonáš, ktorý očakáva zníženie spotrebnej dane na biopalivá a posilnenie infraštruktúry čerpacích staníc.

Ministerstvo dopravy pripravuje podľa J. Kmeťa podporné mechanizmy, aby sa dalo do roku 2030 presunúť 30 percent nákladnej dopravy na železnice. Problematická je však pomalá modernizácia železničnej infraštruktúry, na ktorú štát potrebuje niekoľko miliárd eur.

Bezemisnú prepravu tovaru po koľajniciach vyzdvihol riaditeľ sekcie podpory predaja a marketingu ZSSK CARGO Miroslav Ľupták. „Na Slovensku je približne 3 600 kilometrov tratí, z čoho 45 percent je elektrifikovaných. Naša spoločnosť okolo 80 percent objemu prepravy tovaru realizuje pomocou elektriny, zvyšok prostredníctvom nafty.“

Celý článok aj s vyjadrením prezidenta Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska, Ing. Pavla Kováčika, PhD., MBA., si prečítate na https://www.trend.sk/ekonomika/hoci-su-alternativne-paliva-skor-pre-nadsencov-tie-buducnosti-premenia-logistiku-zelenu

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline