Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[trend.sk] Vhodných ľudí je nedostatok, trh práce tým dlhodobo trpí. Experti ukázali, čo treba robiť inak

20.11.2023 |Napriek aktuálnemu ochladeniu pracovného trhu firmám na Slovensku chýbajú desaťtisíce ľudí. Čo sektor, to iné odporúčania, ako situáciu čo najlepšie riešiť

Na otázku, čo je najväčšou hodnotou každej firmy, manažéri odpovedajú jednomyseľne – ľudia. Faktom je, že kvalifikovaných odborníkov je dlhodobo na pracovnom trhu extrémny nedostatok, a to prakticky vo všetkých odvetviach.

Niektoré profesie na trhu práce podľa zamestnávateľov prakticky už ani nie sú. Aké možnosti teda v praxi existujú, aby sa situácia zmenila k lepšiemu? A ako vidia trh práce pre rok 2024, pokiaľ ide o nedostatok ľudí? 

TREND sa na to spýtal niektorých odborníkov z praxe. Prinášame ich vyjadrenia.

Miriam Filová, hovorkyňa Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR

Situácia v oblasti ľudských zdrojov je naozaj kritická. Je dôsledkom dlhoročného  neriešenia reálnej potreby týchto odborníkov. Tento nelichotivý stav sa týka mnohých profesií naprieč všetkými sektormi národného hospodárstva. Neúnosná situácia je však dlhodobo v zdravotníctve.

Je smutným faktom, že v personálnej oblasti iné riešenie ako postupné zatváranie ambulancií alebo oddelení v súčasnosti a ani do budúcna  neexistuje. Ak nemá kto starostlivosť poskytovať a ak je na celom Slovensku nedostatok lekárov a sestier, tak chýbajúcich jednoducho nie je kým nahradiť. Ak sa chceme dočkať pozitívnej zmeny, tak je z krátkodobého (v priebehu 4 až 6 rokov) pohľadu potrebné zjednodušiť vstup zahraničných zdravotníckych pracovníkov z iných krajín. Z dlhodobého hľadiska je nutné uskutočniť systémové zmeny v oblasti vzdelávania.  

Vítame, že sa vláda v programovom vyhlásení zaviazala odbúravať existujúce prekážky v uznávaní kvalifikácií a iných administratívnych bariér. Aj po niekoľkých rokoch, kedy sme na túto problematiku upozorňovali, stále zaostávame v rýchlosti zamestnávania cudzincov, ktorú  negatívne ovplyvňuje zbytočná byrokracia. Naše opatrenia  nie sú postačujúce na to, aby sme vedeli konkurovať krajinám V4, kde sú pravidlá jednoduchšie a rýchlejšie.

Martin Krajčovič, predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu 

Na trhu práce je kontinuálne nedostatok pracovnej sily v sektore obchodu napriek tomu, že tento sektor aj v čase krízy zaznamenal najvyšší nárast miezd. Zamestnanci v sektore služieb, ako je obchod, sa nedajú nahradiť ľuďmi z tretích krajín, pretože samozrejmosťou je komunikácia so zákazníkom, čo si vyžaduje znalosť slovenského jazyka.

Celý článok si môžete prečítať na https://www.trend.sk/financie/vhodnych-ludi-je-nedostatok-trh-prace-tym-dlhodobo-trpi-experti-ukazali-co-treba-robit-inak

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline