Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[sita.sk] Nový stavebný zákon sa má odložiť najmenej o jeden rok, potvrdil minister Ráž

1.1.2024 | Účinnosť schváleného nového stavebného zákona, teda o výstavbe, sa má posunúť z pôvodného termínu 1. apríla 2024 minimálne o rok, možno o rok a pol.

Minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) spresnil už skôr avizovaný zámer vlády bez bližšieho zdôvodnenia.

Právomoc vrátili ministerstvu

„Spolu s tým spravíme niekoľko zmien v súčasne platnom a účinnom stavebnom zákone, kde výrazne zjednodušíme život občanovi, samospráve, podnikateľom,“ povedal vo videu ministerstva dopravy na sociálnej sieti Ráž.

„Myslím si, že každá jedna oblasť života v rámci stavebného zákona sa týmto zjednoduší,“ predpokladá.

Už takisto prijatý zákon o územnom plánovaní, súvisiaci so zákonom o výstavbe, podľa ministra zostane účinný k 1. aprílu tohto roka, aj keď s drobnými úpravami. Ministerstvo dopravy v súčasnosti nemá vo svojej kompetencii stavebnú legislatívu.

Parlamentom už schválená novela kompetenčného zákona, ktorá ešte nie je účinná, túto právomoc vracia na ministerstvo dopravy.

To by sa malo znova starať o právnu úpravu vecí patriacich do pôsobnosti Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR (UUPV).

Nemalo by sa to odkladať

Stavbárov síce najviac trápia pomalé povoľovania stavieb, nová stavebná legislatíva, od ktorej očakávajú zrýchlenie povoľovacích procesov, by sa podľa nich skôr nemala odkladať.

Ako ukázala polročná štúdia slovenského stavebníctva, ktorú pripravila analytická spoločnosť CEEC Research, z viac ako dvesto oslovených spoločností v tomto sektore je 52 % za to, aby nová stavebná legislatíva vstúpila do života 1. apríla 2024.

U riaditeľov firiem prevažuje obava, že prípadné odloženie jej účinnosti bude znamenať odkladanie problému na ďalšie roky.

Stavebná reforma, ktorá má nahradiť takmer polstoročný stavebný zákon, by tiež mala otvoriť cestu k plnej digitalizácii stavebných konaní.

Nová vláda chce posunúť účinnosť prijatej stavebnej legislatívy, aby získala čas podľa nej na potrebnú úpravu stavebných pravidiel.

Vo svojom programe uviedla, že nový stavebný zákon je k dátumu účinnosti nevykonateľný, jeho zavedenie by viedlo k značným ťažkostiam pri príprave a povoľovaní stavieb.

Úrad pre územné plánovanie a výstavbu uviedol, že na účinnosť novej stavebnej legislatívy je pripravený.

„Máme za sebou dva roky participácie a vysporiadania päťtisíc pripomienok a rozporov. Prípadný odsun je čisto politickou otázkou,“ informovala podpredsedníčka stavebného úradu Milota Sidorová.

Nosný prvok digitalizácie

Informačný systém Urbion, ktorý je nosným prvkom digitalizácie, podľa nej pripravujú do praxe postupne od apríla 2024.

„Koncovkou bude záver marca 2032, keď bude digitálnych 100 % územných plánov,“ dodala Sidorová s tým, že rozhodnutie vlády budú rešpektovať.

„Stavebníctvo veľmi potrebuje novú stavebnú legislatívu úspešne uvedenú do účinnosti,“ povedal prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) Pavol Kováčik.

Nový zákon o výstavbe je podľa neho vzájomne prepojený najmä so zákonom o územnom plánovaní, s tzv. zberným zákonom upravujúcim súvisiace iné zákony a s kompetenčným zákonom.

Návrat do roku 1999

„Nový stavebný zákon prinesie celý rad zmien za účelom zefektívnenia a zvýšenia predvídateľnosti procesov územného plánovania, povoľovania stavieb, podmienok výstavby a prevádzky. Vytvára podmienky pre rozsiahlu digitalizáciu procesov povoľovania, čím sa aj výrazne zníži subjektívnosť rozhodovania a zvýši predvídateľnosť,“ upozornil Kováčik.

Predseda Slovenskej komory stavebných inžinierov (SKSI) Vladimír Benko pripomenul, že príprava nového stavebného zákona trvala už od roku 1999.

„Posunutie účinnosti znamená, že všetko bude stratené, vrátime sa zase do roku 1999 a ďalej budeme projekty na úrad nosiť ako balíky papierov,“ upozornil.

 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline